Kreationism och det politiska livet

Kreationism och det politiska livet

Religiös aktivism kan ta sig många uttryck. Bland de grupper som inte känner sig hemma i det moderna projektet och som vill se en anti-sekulär samhällsordning återfinns grupper som islamism, judisk ortodoxi, hindunationalism, buddistisk aktivism och kristianism. De är...
Abort

Abort

Nu när kvinnors fria val börjar inskränkas och tonläget höjs hos mörkerfolket så är det tre saker som jag vill vet mer om. Män som ligger med kvinnor i åldern 20-34 år I Sverige är det kvinnor mellan 20-34 år som i högst utsträckning använder sitt fria val. Hur ser...
Gen Z – den sista religiösa generationen?

Gen Z – den sista religiösa generationen?

Är Gen Z den sista generationen där fritiden ägnas åt att besöka kyrkor, tempel moskéer och synagogor för att be, offra och få träffa en gud? Bland Gen Z och Millennials kallar sig fler för ateister eller agnostiker än någon annan generation, en tredjedel säger att de...