Samer och kristendom

Samer och kristendom

Det råder inga tvivel om att Svenska kyrkan historiskt sett medverkat till djupgående försök att utplåna den samiska religionen, språken och kulturen genom kolonialism, assimilation och mission på majoritetssamhällets villkor. Utifrån tanken att svenskhet och svensk...