Vaccination – en rit

Vaccination – en rit

Den globala pandemin har fått en global rit – runt hela världen laddas bilder upp på sociala medier på armen.  Det är dött lopp mellan plåster och spruta. Riter fyller två funktioner. För det första ger riten en känsla av att ha fast mark under fötterna efter en...