Saffran – en gyllene goding

Saffran – en gyllene goding

Dyrast och godast. Så kan man kort sammanfatta kryddan saffran. Är det den enda kryddan som återfinns i alla religioner? Är det den enda kryddan som ”alla” tror har övermagiskt läkande egenskaper, om än något olika? Det verkar inte bättre. Kryddor är ett stort...