Kyrkovalet 2021 – eftervalsanalys

Kyrkovalet 2021 – eftervalsanalys

Det har gått några dagar sedan valet 2021 till Svenska kyrkan på riks, stift och församlings- eller pastoratsnivå. Redan här vill jag varna för att bloggtexten är längre än vad den brukar vara. Valdeltagandet går nedåt Mätt på en 20-årsperiod så går siffrorna stadigt...
Kyrkovalet och det politiska spelet

Kyrkovalet och det politiska spelet

Socialdemokraterna har i stort sett innehaft makten över Svenska kyrkan sedan partipolitik blev den styrande modellen för statskyrkan på 1930-talet. I och med höstens val riskerar partiet att förlora makten över kyrkans ekonomi, utnämningar och lagstiftning på...