OM MIG

Madeleine Sultán Sjöqvist

Under min karriär har jag fått lång erfarenhet av att identifiera och förutsäga värderingskonflikter i frågor som rör religion, jämställdhet och jämlikhet samt andra diskrimineringsgrunder så att de kan föregripas, bemötas och hanteras på ett hållbart, långsiktigt och effektivt sätt.

Jag har också en utbildning i textil och jag skapar kläder och bra-att-ha-saker till hemmet.

Under många år har jag drivit en enskild firma samtidigt som jag forskat och undervisat i frågor som rör religion, sekularisering, integration, breddad rekrytering, diskriminering, trakasserier, genus, etnicitet, nationella minoriteter, religiösa minoriteter, mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Nu jobbar jag i mitt eget bolag.

På ett personligt plan är jag religiöst och politiskt obunden, jag tror att behovet av en oberoende röst i dessa frågor är nödvändig.

Jag har jobbat med dessa frågor som sakkunnig under olika uppdrag för myndigheter, universitet och högskolor, företag och organisationer i civilsamhället samt i styrelser. Uppdragen har handlat om allt från utredningar, till föreläsare, expert, moderator och styrelseledamot.