BLOGG

Allt i religionens underbara värld

Ett stort intresse hos mig är religion, jag vill kunna beskriva och förklara det som sker i religionens värld till mina läsare, både det som sker i nutid och det som skett historiskt. På min blogg hittar ni sociologiska analyser av religion. Både professionellt och privat värnar jag värden som demokrati, jämställdhet och frihet och jag är politiskt och religiöst obunden.

Jag är doktor i religionssociologi från Uppsala universitet där jag varit verksam under många år men arbetar nu i mitt eget företag. Min avhandling handlar som svenska kvinnor som konverterat till islam och den heter: ”Vi blev muslimer”.

På den här bloggen möter ni analyser med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder och teorier ur ett utifrånperspektiv. Vilka funktioner fyller religioner för individer eller för ett samhälle? Vad tror medlemmar på och vilka skillnader finns? Vilka högtider firar dom och varför? Hur ser deras ritualer ut? Hur förändras religioner i takt med att samhällen förändras? På vilka sätt försöker religiösa grupper påverka politik, juridik, sjukvård, skola och högre utbildning och kulturen i allmänhet? Hur förmögna är religiösa grupper mätt i form av fastigheter, skog och kapital?

Prenumerera på Madeleines blogg!

Blogginlägg

Kyrkovalet 2021 – eftervalsanalys

Kyrkovalet 2021 – eftervalsanalys

Det har gått några dagar sedan valet 2021 till Svenska kyrkan på riks, stift och församlings- eller pastoratsnivå. Redan här vill jag varna för att bloggtexten är längre än vad den brukar vara. Valdeltagandet går nedåt Mätt på en 20-årsperiod så går siffrorna stadigt...

läs mer
Birgitta Birgersdotter

Birgitta Birgersdotter

Birgitta Birgersdotter (1303-1373) var både tidstypisk och ohistorisk på en gång. Som läsare av hennes drygt 600 uppenbarelser är det inte helt lätt att alltid förstå en kvinna som levt sitt liv på medeltiden och hur kvinnornas villkor var. Det är klart att hon både...

läs mer
Går det att avradikalisera människor?

Går det att avradikalisera människor?

Strikt talat så har problemet med starkt övertygade religiösa människor två sidor. Den ena sidan handlar om att de är ett hot mot samhället (eftersom de med våld vill ersätta demokrati, fri åsiktsbildning och frihetliga värden och rättigheter med teokrati), hot mot...

läs mer
Valkyrior

Valkyrior

Valkyrior väljer ut de män som skall falla i strid. Sedan följs de ärofyllt fallna krigarna till Valhall av en valkyria. Krigarna får gå direkt till gudarnas värld efter döden De ädla män som dött av ålder vårdas inte av en valkyria utan av en dis, som dock inte är...

läs mer
Bidrottningen, forskning och religion

Bidrottningen, forskning och religion

Så fel forskare haft När dåtidens forskare inte längre kunde blunda för det faktum att bisamhället styrdes av en Drottning, och inte av en Bikung, så valde flera att nedvärdera hennes status och utseende. Hon var, menade man, inte en riktig Drottning utan en enkel...

läs mer
Jag medverkar ofta som föreläsare eller som oberoende expert på religion i såväl media som i näringsliv, myndigheter och inom civilsamhället.  Då kan jag fungera som moderator, paneldeltagare, leda workshops eller skriva rapporter och göra utvärderingar.
 
Vill du komma i kontakt med mig så hittar du info under Kontakt. Jag har ingen möjlighet att ha ett kommentarsfält öppet, men mejla om du undrar över något så skall jag försöka svara på dina frågor.