BLOGG

Allt i religionens underbara värld

Ett stort intresse hos mig är religion, jag vill kunna beskriva och förklara det som sker i religionens värld till mina läsare, både det som sker i nutid och det som skett historiskt. På min blogg hittar ni sociologiska analyser av religion. Både professionellt och privat värnar jag värden som demokrati, jämställdhet och frihet och jag är politiskt och religiöst obunden.

Jag är doktor i religionssociologi från Uppsala universitet där jag varit verksam under många år men arbetar nu i mitt eget företag. Min avhandling handlar som svenska kvinnor som konverterat till islam och den heter: ”Vi blev muslimer”.

På den här bloggen möter ni analyser med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder och teorier ur ett utifrånperspektiv. Vilka funktioner fyller religioner för individer eller för ett samhälle? Vad tror medlemmar på och vilka skillnader finns? Vilka högtider firar dom och varför? Hur ser deras ritualer ut? Hur förändras religioner i takt med att samhällen förändras? På vilka sätt försöker religiösa grupper påverka politik, juridik, sjukvård, skola och högre utbildning och kulturen i allmänhet? Hur förmögna är religiösa grupper mätt i form av fastigheter, skog och kapital?

Prenumerera på Madeleines blogg!

Blogginlägg

Vaccination – en rit

Vaccination – en rit

Den globala pandemin har fått en global rit – runt hela världen laddas bilder upp på sociala medier på armen.  Det är dött lopp mellan plåster och spruta. Riter fyller två funktioner. För det första ger riten en känsla av att ha fast mark under fötterna efter en...

läs mer
Offerplatser

Offerplatser

Det finns några fenomen inom religioners underbara värld som intresserar mig mer än annat. Jag tycker att det är spännande när religiösa myter, tro och riter lever kvar på platser under en mycket lång tid. Visst kan de ske förändringar, men i stort är tron och...

läs mer
Är andar bra att ha?

Är andar bra att ha?

Det var pingsthelg i söndags och inom kristendomen är andar centralt, både som en del av gudomen och som en del av tron på att människan har en odödlig själ. Men andar finns i de flesta religioner och har en stark ställning inom folktron. Det finns myriader av...

läs mer
Gen Z – den sista religiösa generationen?

Gen Z – den sista religiösa generationen?

Är Gen Z den sista generationen där fritiden ägnas åt att besöka kyrkor, tempel moskéer och synagogor för att be, offra och få träffa en gud? Bland Gen Z och Millennials kallar sig fler för ateister eller agnostiker än någon annan generation, en tredjedel säger att de...

läs mer
Finansiell astrologi

Finansiell astrologi

Gen Z och Millennial Dagens Industri förknippas inte med religion  -  men för ett par veckor sedan hade tidningen två artiklar om samband mellan planetrörelser och makro- och mikroekonomi. Ämnet är stort och hett i USA, både bland Millennial (de som är födda mellan...

läs mer
En eller flera gudar?

En eller flera gudar?

I mitt första blogginlägg presenterade jag en enkel typologi för att klassificera två olika typer av religiösa organisationer: dels samfund som vill ha alla som medlemmar, dels sekt som vill ha en mindre grupp medlemmar. Vi tittade på variabeln önskemedlem för att...

läs mer
Jag medverkar ofta som föreläsare eller som oberoende expert på religion i såväl media som i näringsliv, myndigheter och inom civilsamhället.  Då kan jag fungera som moderator, paneldeltagare, leda workshops eller skriva rapporter och göra utvärderingar.
 
Vill du komma i kontakt med mig så hittar du info under Kontakt. Jag har ingen möjlighet att ha ett kommentarsfält öppet, men mejla om du undrar över något så skall jag försöka svara på dina frågor.