BLOGG

Allt i religionens underbara värld

Ett stort intresse hos mig är religion, jag vill kunna beskriva och förklara det som sker i religionens värld till mina läsare, både det som sker i nutid och det som skett historiskt. På min blogg hittar ni sociologiska analyser av religion. Både professionellt och privat värnar jag värden som demokrati, jämställdhet och frihet och jag är politiskt och religiöst obunden.

Jag är doktor i religionssociologi från Uppsala universitet där jag varit verksam under många år men arbetar nu i mitt eget företag. Min avhandling handlar som svenska kvinnor som konverterat till islam och den heter: ”Vi blev muslimer”.

På den här bloggen möter ni analyser med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder och teorier ur ett utifrånperspektiv. Vilka funktioner fyller religioner för individer eller för ett samhälle? Vad tror medlemmar på och vilka skillnader finns? Vilka högtider firar dom och varför? Hur ser deras ritualer ut? Hur förändras religioner i takt med att samhällen förändras? På vilka sätt försöker religiösa grupper påverka politik, juridik, sjukvård, skola och högre utbildning och kulturen i allmänhet? Hur förmögna är religiösa grupper mätt i form av fastigheter, skog och kapital?

Prenumerera på Madeleines blogg!

Blogginlägg

Var kommer helgonkulten ifrån?

Var kommer helgonkulten ifrån?

I en serie har jag lyft fram lokala och nationella helgon som har anknytning till Sverige. Det är helgon som finns i Uppsala, Stockholm, Västergötland, Värmland och på Gotland. I Sveriges största kristna samfund, Svenska kyrkan, som är ett lutherskt samfund, är...

läs mer
St Olav och pilgrimsleden genom Värmland

St Olav och pilgrimsleden genom Värmland

När jag tänker på Värmland och helgon blir det nästan automatiskt att Selma Lagerlöfs namn kommer upp. Kanske är det så att hon är den som mest manifesterar det värmländska kynnet, men något kristet helgon är hon knappast. Jag kan ha fel, men Värmland känns inte...

läs mer
St Erik – en from stridis

St Erik – en from stridis

Stockholms skyddshelgon Erik Jedvardsson är visserligen Stockholms skyddshelgon, men han är nog mest förknippad med Uppsala. Sorry att det blir Uppsalavinkel på ett Stockholmshelgon... Erik anses vara av kungasläkt, men hans liv är nästan mytiskt, vi vet så lite! Det...

läs mer
Lokala helgon i Uppland (och Linköping)

Lokala helgon i Uppland (och Linköping)

Många känner till att svenskorna Heliga Birgitta, Helena av Skövde och Elisabeth Hasselblad samt engelsmannen Sankt Sigfrid (Smålands och Västergötlands apostel) är helgonförklarade av katolska kyrkan. Likaså känner många till att Ingegerd Olofsdotter, blev...

läs mer
Jag medverkar ofta som föreläsare eller som oberoende expert på religion i såväl media som i näringsliv, myndigheter och inom civilsamhället.  Då kan jag fungera som moderator, paneldeltagare, leda workshops eller skriva rapporter och göra utvärderingar.
 
Vill du komma i kontakt med mig så hittar du info under Kontakt. Jag har ingen möjlighet att ha ett kommentarsfält öppet, men mejla om du undrar över något så skall jag försöka svara på dina frågor.