BLOGG

Allt i religionens underbara värld

Ett stort intresse hos mig är religion, jag vill kunna beskriva och förklara det som sker i religionens värld till mina läsare, både det som sker i nutid och det som skett historiskt. På min blogg hittar ni sociologiska analyser av religion. Både professionellt och privat värnar jag värden som demokrati, jämställdhet och frihet och jag är politiskt och religiöst obunden.

Jag är doktor i religionssociologi från Uppsala universitet där jag varit verksam under många år men arbetar nu i mitt eget företag. Min avhandling handlar som svenska kvinnor som konverterat till islam och den heter: ”Vi blev muslimer”.

På den här bloggen möter ni analyser med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder och teorier ur ett utifrånperspektiv. Vilka funktioner fyller religioner för individer eller för ett samhälle? Vad tror medlemmar på och vilka skillnader finns? Vilka högtider firar dom och varför? Hur ser deras ritualer ut? Hur förändras religioner i takt med att samhällen förändras? På vilka sätt försöker religiösa grupper påverka politik, juridik, sjukvård, skola och högre utbildning och kulturen i allmänhet? Hur förmögna är religiösa grupper mätt i form av fastigheter, skog och kapital?

Prenumerera på Madeleines blogg!

Blogginlägg

Orm – på fri fot eller skall man säga på fritt kräl?

Orm – på fri fot eller skall man säga på fritt kräl?

I olika kosmologier spelar föreställningar om en världsorm en viktig roll. Midgårdsormen i fornnordisk tradition slingrar sig i vattnet kring Midgård. Tor försökte en gång dra upp ormen ur vattnet men misslyckades. Vid Ragnarrök, världens undergång, kommer...

läs mer
Tolkar troende bibeln på olika sätt? (svar: ja)

Tolkar troende bibeln på olika sätt? (svar: ja)

Det här blir ett blogginlägg som jag antar inte lockar alla läsare, men jag tänkte att jag skriver det ändå, eftersom det kan vara bra att känna till att det finns olika förhållningssätt bland troende när det kommer till hur biblar och andra skrifter som anses ha en...

läs mer
Har Gud humor?

Har Gud humor?

Om det ändå funnits den minsta lilla gnutta fromhet i min usla person så skulle jag definitivt tagit tillfället i akt och basunerat ut att: ’Gud har humor ’apropå att kreationism blivit en fråga som vi i dagarna måste diskutera politiskt samtidigt som ett nobelpris...

läs mer
Kreationism och det politiska livet

Kreationism och det politiska livet

Religiös aktivism kan ta sig många uttryck. Bland de grupper som inte känner sig hemma i det moderna projektet och som vill se en anti-sekulär samhällsordning återfinns grupper som islamism, judisk ortodoxi, hindunationalism, buddistisk aktivism och kristianism. De är...

läs mer
Varför röstar unga som dom gör – en möjlig delförklaring

Varför röstar unga som dom gör – en möjlig delförklaring

Det finns två huvudteorier om hur värderingar är stabila respektive föränderliga på individnivå. Den ena teorin ligger närmare en folkloristisk föreställning och kallas livscykelteorin. Spontant vill vi gärna tro att den är sann, eftersom den innebär att våra...

läs mer
Jag medverkar ofta som föreläsare eller som oberoende expert på religion i såväl media som i näringsliv, myndigheter och inom civilsamhället.  Då kan jag fungera som moderator, paneldeltagare, leda workshops eller skriva rapporter och göra utvärderingar.
 
Vill du komma i kontakt med mig så hittar du info under Kontakt. Jag har ingen möjlighet att ha ett kommentarsfält öppet, men mejla om du undrar över något så skall jag försöka svara på dina frågor.