Vi människors förhållande till ödet är minst sagt varierat. Styr ödet och kosmiska makter våra liv? Finns det ritualer som kan befria oss från ödets kontroll över våra liv? Kan vi undkomma vårt öde? Se där, tre maffiga frågor så här i slutet av året.

När en av de tre ödessystrarna, Moirai, under antiken väl spunnit människans tråd gick det inte att undkomma sitt öde. Det fick både Oidipus och Akilles erfara. Inte ens gudarna gick fria från ödet och Zeus själv använda ofta ödet när han ingrep i människornas liv.

Länge hade människan under antiken tänkt sig en världsbild som bestod av himmel, jord och underjord. Det var den kosmiska, himmelska delen som styrde vad som hände på jorden. Ödet, som bestämdes av gudarna i himmelen, kunde man inte undkomma!

Men nya influenser kom och snart började man tänka på ett nytt sätt. Nästa stora världsordning hade en världsbild som styrdes astrologiskt. Med hjälp av matte och studier av planeterna och himlakropparna kunde man förutsäga vad som komma skulle. De sju planeterna som kretsade kring jorden knöts till var sin veckodag, en speciell gudom och en andemakt. De 12 stjärntecknen knöts till de 12 månader. Nu knöts ödet till planethändelser i relation till stjärntecknen.

Ser vi tillbaka på vår historia är det antingen gudar i himmelen, eller planeter och stjärntecken som styrt våra öde. Går det då att undvika ödet? Svaret är inte så kategoriskt nej som man kanske först tror…

Så här gör du om du vill ta till religionens hjälp:

Tillhör du till exempel den antika Isiskulten, eller en annan religion som har gudar i himlen som styr ditt öde, så kan du hantera ödet med hjälp av initiationsrit. Genom riten slipper du nämligen alla andra religioners andemakter och andra gudars kontroll. I Isiskulten praktiserade man dopet som initiationsrit och är du väl döpt står du under Isis beskydd. Initiationsriten brukar vara en engångsrit, men för att fortsatt få stå under gudens beskydd så behöver man ständigt ägna sig åt andliga övningar och ritualer, så det är bara att kämpa på…

Om man tror att ödet är en personifierad gudomlig kraft som kontrollerar människan, kan man också hantera ödet genom att studera texter där gudarnas vilja uppenbaras. Man kan också lära sig numerologi, en gammalt känd, dock något komplicerad, metod för att förstå vad som hända skall.

Om du inte vill använda religion som ett medel för att undkomma ödet, finns två kända exempel på hur ödet kan hanteras.

Så här gör du om du inte vill ta religionen till hjälp:

Ett förslag är att anamma stoicismen. Stoiker struntar i att försöka blidka ödet. Här tänker man att det inte är någon idé att försöka påverka det som man inte kan påverka. Oförutsedda händelser är utom vår kontroll och det enda man kan göra är att vara oberörd och med värdighet och lugn möta det som sker.

Ett annat förslag är att hantera livet som en epikuré. Då skall du också ignorera ödet, men inte så att du blir passiv, apatisk eller lättjefull. Här får du med tankens hjälp möta det okontrollerade. Med milt lugn skall du betrakta det som händer, lite på avstånd, och sedan hantera det rationellt. Kan du göra något åt problemet? Gör det då! Kan du inte göra något åt problemet: lämna det därhän.

Både stoiker och epikuréer verkar ju tro på ödet, så ett tredje förslag är att helt bortse från ödet och göra det man vill. Dessutom tjänat du en massa tid då du slipper hålla på med att blidka gudar genom att läsa massa texter och genomföra ritualer. Men nog är det en intressant fråga att funder på: har vi en fri vilja eller inte?

Dela på