Varför röstar unga som dom gör – en möjlig delförklaring

Varför röstar unga som dom gör – en möjlig delförklaring

Det finns två huvudteorier om hur värderingar är stabila respektive föränderliga på individnivå. Den ena teorin ligger närmare en folkloristisk föreställning och kallas livscykelteorin. Spontant vill vi gärna tro att den är sann, eftersom den innebär att våra...