St Erik – en from stridis

St Erik – en from stridis

Stockholms skyddshelgon Erik Jedvardsson är visserligen Stockholms skyddshelgon, men han är nog mest förknippad med Uppsala. Sorry att det blir Uppsalavinkel på ett Stockholmshelgon… Erik anses vara av kungasläkt, men hans liv är nästan mytiskt, vi vet så lite!...