Varför vi förlorade Danmark och hur Mälaren uppkom

Varför vi förlorade Danmark och hur Mälaren uppkom

Det finns en trend bland nordbor och i övriga västvärden, men också bland kurder och perser att söka efter historisk kunskap om hur det var innan kristendom och islam blev de dominerande religionerna. Man vill veta mer om sitt ursprung, men inte på så sätt att man...