En slavisk krigsgud

En slavisk krigsgud

På denna tunga dag tänkte jag ägna bloggen åt en gudom från de forna slavernas tid, de som bodde i och kring Ryssland och Ukraina. Han är en åskgud och en krigsgud, men han är också mån om de sina och skyddar dem. Guden månar särskilt furstar och hirder (furstens...