Tabu

Tabu

Den kokainmissbrukande och svurne fienden till kvinnors frigörelse, som aktivt motarbetade kvinnors rätt till lika rösträtt, Sigmund Freud, lanserade på 1910-talet i boken ”Totem och tabu: några överensstämmelser mellan vildars och neurotikers själsliv” en teori där...