Troll

Troll

Många tror att trollen jagades bort i och med kristendomen, andra menar att de försvann med urbaniseringen och modernitetens framväxt. Men ännu syns dom och sprider sitt väsens oreda där vi bor, ännu kan vi känna lukten av dom då vi är långt in i skogen. I Selma...