När religion blir kulturarv hos UNESCO

När religion blir kulturarv hos UNESCO

194 länder har undertecknat konventionen hos UNESCO om skydd för natur- och kulturvärlden, den sk världsarvskonventionen. Konventionen är från 1972 och det finns över 1000 världskulturarv i 167 länder. Sedan 2003 finns även en konventionen som skall trygga det...