Orm – på fri fot eller skall man säga på fritt kräl?

Orm – på fri fot eller skall man säga på fritt kräl?

I olika kosmologier spelar föreställningar om en världsorm en viktig roll. Midgårdsormen i fornnordisk tradition slingrar sig i vattnet kring Midgård. Tor försökte en gång dra upp ormen ur vattnet men misslyckades. Vid Ragnarrök, världens undergång, kommer...