Kyrkovalet och det politiska spelet

Kyrkovalet och det politiska spelet

Socialdemokraterna har i stort sett innehaft makten över Svenska kyrkan sedan partipolitik blev den styrande modellen för statskyrkan på 1930-talet. I och med höstens val riskerar partiet att förlora makten över kyrkans ekonomi, utnämningar och lagstiftning på...