Vatten, vatten – bara vanligt vatten?

Vatten, vatten – bara vanligt vatten?

I nästan alla religioner spelar vatten en central roll i skapelsemyterna. Vatten återkommer i flera riter och tänks ha transformativ kraft, det vill säga vatten förmår rena, rädda eller transformera den troende. I dagens blogg ägnar jag utrymme åt källor och...