Varför röstar unga som dom gör – en möjlig delförklaring

Varför röstar unga som dom gör – en möjlig delförklaring

Det finns två huvudteorier om hur värderingar är stabila respektive föränderliga på individnivå. Den ena teorin ligger närmare en folkloristisk föreställning och kallas livscykelteorin. Spontant vill vi gärna tro att den är sann, eftersom den innebär att våra...
Winston Churchill tycks i dag ha fel

Winston Churchill tycks i dag ha fel

Flera stora medier har under veckan lyft hur valresultatet fördelar sig hos förstagångsväljare, vilket jag belyste i min förra blogg. I veckans blogg tänker jag dels beskriva hur valresultatet ser ut i skolvalet hos ungdomar som läser på högstadiet och på gymnasiet,...