En eller flera gudar?

En eller flera gudar?

I mitt första blogginlägg presenterade jag en enkel typologi för att klassificera två olika typer av religiösa organisationer: dels samfund som vill ha alla som medlemmar, dels sekt som vill ha en mindre grupp medlemmar. Vi tittade på variabeln önskemedlem för att...
Dramat i Knutby – när är det dags att känna oro?

Dramat i Knutby – när är det dags att känna oro?

När religiösa grupper går över gränser – varningstecken att känna till Nu när den nya dokumentären, ”I god tro”, om Knutby har premiär så kan det vara bra att i allmänhet fundera över vilka olika typer av organisationsformer som religiösa grupper kan delas in i;...