Orkar ni med en dos Selma Lagerlöf till?

Orkar ni med en dos Selma Lagerlöf till?

Få författare har skildrat religionens roll och funktion i vårt samhälle så nyanserat som Lagerlöf. Vad skulle vi veta om de 37 dalmasarna och kullorna från Nås socken som 1896 lämnade allt här hemma för att i Jerusalem få närvara vid Jesu återkomst om inte Lagerlöf...
Svart magi

Svart magi

Jag gjorde misstaget att ta med mig några texter av Selma Lagerlöf en gång för många år sedan. Jag skulle vara ensam i ett lånat hus långt bort från ära och redlighet under några dagar en senhöst. Det var innan jag visste att Lagerlöf behärskade många litterära genrer...
Troll

Troll

Många tror att trollen jagades bort i och med kristendomen, andra menar att de försvann med urbaniseringen och modernitetens framväxt. Men ännu syns dom och sprider sitt väsens oreda där vi bor, ännu kan vi känna lukten av dom då vi är långt in i skogen. I Selma...