Svart magi

Svart magi

Jag gjorde misstaget att ta med mig några texter av Selma Lagerlöf en gång för många år sedan. Jag skulle vara ensam i ett lånat hus långt bort från ära och redlighet under några dagar en senhöst. Det var innan jag visste att Lagerlöf behärskade många litterära genrer...