Enebusken och det heliga tretalet

Enebusken och det heliga tretalet

Så här i tider då elen kan nå prisnivåer som är skyhöga kan man ta hjälp av enen, så som man gjorde förr. Behöver man kallställa hus eller enstaka rum skall man sätta in kvistar av en i huset eftersom enen kan absorbera fukt. Möss gillar heller inte en, och kan man...