ARTIKLAR OCH BÖCKER

Böcker och förord

”Inledning”. I: Genus och religion, Jeanette Sky. Natur & Kultur, 2009.

”Vi blev muslimer” Svenska kvinnor berättar. En religionssociologisk studie av konversionsberättelser. Avhandling i Religionssociologi. Uppsala universitet. ACTA Universitatis Upsaliensis Psychologia et Sociologia Religionum, 2006.

”Kristen höger i Sverige?”. Tillsammans med Conny Brandell mfl. Religion och samhälle. Stockholm: Religionssociologiska institutet. 1986:3.

Artiklar

’Villkor för dialog som styrform’. I: ”Dialog som styrning i samhällsutvecklarrollen – en förstudie hos Trafikverket”, 2020.

”En luthersk kyrka blir katolsk-Nacksta kyrka i Sundsvall”. 2018. I: Alla dessa kyrkor.

”Vi valde islam” Tidskriften Kvartal. 2016.

Rapport från ”Religionens framtid –framtidens religion” Multiethnica vt 2014.

”Religiösa världsbilder i förändring”. 2013 I: Samband Tema. Stockholm: Sanoma Utbildning.

”Jorden gick inte under denna gången heller”. Newsmill. 20121221.

”Egypten är på väg mot religiöst styre”. SvD, Brännpunkt 20121207. Tillsammans med Magnus Norell.

”Kulturarv eller kritiskt tänkande?”. I: Sans. Existentiellt magasin i upplysningens anda. 2011:4 nov-dec. sid 28-29.

”Den normativa mångkulturalismen och kvinnorna”. I: Perspektiv på Islam. En vänbok till Christer Hedin. Dialogos Förslag: Stockholm. 2011. Sid 104-112.

”Religionssociologi”. I: Människor och makter. En antologi om att tänka kritiskt om religion. Jonas Svensson och Stefan Arvidsson (red). 2010. reviderad upplaga.

”Maktens kvinnor måste anpassa sig”. I: Sans. Existentiellt magasin i upplysningens anda. 2011:1. Sid54-55.

”En fatwa från diskrimineringsombudsmannen”. I: Sans. 2011: 1(tillsammans med Magnus Norell, FDr i statsvetenskap) sid 36-40.

“Tro, politik och hädelse”. I: Humanisten. Juli 2010, sid35-36 (tillsammans med Magnus Norell, FDr i statsvetenskap)

”We became Muslims, Swedish women convert to Islam”. I: Independent World Report. March/April 2010.

”Längtan efter helhet – om muslimska konvertiters sökande”. I: Humanisten. Januari 2010.•”Gudstro är en fråga för individer”. I Hufvudstadsbladet, Debatt. 20100104. (Tillsammans med Magnus Norell).