Några tankar i och med valet 2022

Några tankar i och med valet 2022

5% avgör utgången av valet 95% av väljarna är relativt säkra på vilket block de vill rösta på och beräkningen är att uppemot hälften av alla röstberättigade förtidsröstar. Under de fyra senaste valen har det varit kring 5% som i slutet av valrörelsen byter block....