Spökar mamma?

Spökar mamma?

Tron på monster, demoner och vålnader beskrivs med djup skepsis av antika grekiska och romerska filosofer. Teologerna är eniga, fast med en annan utgångspunkt än filosoferna. Det är sagor som barn, vidskepliga gamlingar och lättlurade kvinnor tror på. Själen? Finns...