Älskade sol!

Älskade sol!

Alla vet väl att solen är en symbol på en av de flaggor vi använder i Sverige, nämligen den samiska flaggan. Den runda cirkeln är en symbol för både månen och solen, den röda delen av ringen symboliserar solen, den blåa månen. Sedan 1986 har flaggan vajat i Norge,...
Samernas apostel Margareta

Samernas apostel Margareta

Skall vi kolla lite på nordkalottens religionshistoria? Närmare bestämt ämnet kyrka och mission under katolsk tid? Vi lämnar spåren från länder som Ryssland, Finland, Norge och Danmark. Utrymmet är för litet för att inkludera dem, men gör man en bredare analys så...
Samer och kristendom

Samer och kristendom

Det råder inga tvivel om att Svenska kyrkan historiskt sett medverkat till djupgående försök att utplåna den samiska religionen, språken och kulturen genom kolonialism, assimilation och mission på majoritetssamhällets villkor. Utifrån tanken att svenskhet och svensk...