Vad kan du om blommor, kristna symboler och de sju dygderna?

Vad kan du om blommor, kristna symboler och de sju dygderna?

Nästa gång jag kommer till Värmland skall jag försöka åka till Mikaelikyrkan i Arvika. Där skall det finnas en särdeles märkvärdig trädgård, jungfru Marie trädgård. Alla blommor och växter har en koppling till Maria. När helgonen försvann i och med reformationen så...