Abort

Abort

Nu när kvinnors fria val börjar inskränkas och tonläget höjs hos mörkerfolket så är det tre saker som jag vill vet mer om. Män som ligger med kvinnor i åldern 20-34 år I Sverige är det kvinnor mellan 20-34 år som i högst utsträckning använder sitt fria val. Hur ser...