Har orden en annan betydelse?

Har orden en annan betydelse?

Javisst är det så. I de religiösa språken betyder de flesta orden något annat än vad de gör för oss andra, det är som en egen värld. Eller världar i plural, de olika religiösa traditionernas språk skiljer sig åt, men i stort sett så kan buddister eller kristna eller...