I olika kosmologier spelar föreställningar om en världsorm en viktig roll. Midgårdsormen i fornnordisk tradition slingrar sig i vattnet kring Midgård. Tor försökte en gång dra upp ormen ur vattnet men misslyckades. Vid Ragnarrök, världens undergång, kommer Midgårdsormen att döda Tor. En väldig sista strid kommer att upplösa världsordningen: himlabron Bifrost störtar samman, solen, månen och stjärnorna faller ner och jorden kommer att härjas av eld och översvämningar. Nu skall vi inte var dystopiska och tro att världen störtar samman bara för att en kungskobra flytt från sitt terrarium på Skansen och fått några dagar i frihet. I stället för att tolka rymningen symboliskt för tillståndet i Sverige är det bättre att påminna oss om ormen i mytologierna.

Platon

Ormen beskrivs av Platon i verket Timaios som den första levande varelsen. Ormen som äter sin egen svans kallas för Ouroboros och är en symbol för evighet, men symbolen kan också betyda oändlighet. Ouroboros finns som sagt i vår egen historia som Midgårdsormen, men förekommer också inom hinduismen där ormen som Ouroboros är grunden för precis allting.

Ormar som stoppar svansen i örat, visa ormar, heliga ormar och onda ormar

Förutom i Ragnarrök så finns ormen med i en av skapelsemyterna i bibeln, men den myten kan ni väl redan, så jag tänkte istället berätta om att det sägs att ormtjusare bara kan tjusa korkade ormar. Varför då? Jo, för de kloka ormarna lägger ena örat till marken och stoppar svansen i det andra när de hör en ormtjusare spela på sin pipa. Kan vara bra att veta när någon försöker locka oss med fagra ord: var som en klok orm och stoppa svansen i örat och snuva alla som med fagert tal (sång) försöker få dig att dansa efter deras pipa!

I vissa gnostiska grupper under det första århundradet e. Kr. stod ormen i centrum. Ormen symboliserade vishet och kunskapens källa, tillskillnad från kristendomen som såg ormen som ond. Gnostiska grupper ansågs av de rena troende inte tillhöra kristendomen och manövrerades ut.

Andra tror att eftersom ormen krälar på marken så står den nära dödsriket och kan prata med våra anfäder och anmödrar. Den har genom sin kontakt med dödsriket övernaturliga förmågor och kan sia om framtiden. Ormen vet sådant som är fördolt för oss vanliga dödliga, den är mycket vis. Ormen kan också förknippas med list och illvilja så som den gör i en av skapelsemyterna i gamla testamentet. Men den kan också vara helig som hos Aztekerna. Vissa ormars gift dödar, medan annat kan funka som medicin (obs, testa inte!).

Asklepios: helande och renande genom inkubation

Asklepios är son till Apollon och prinsessan Koronis eller nymfen Arsinoe, man vet inte så noga. Han har en orm som attribut och han är läkedomens gud, eller snarare en halvgud, en så kallad hero, i den grekiska religionen. Han har sina viktigaste helgedomar på Kos och i Pergamon. Många sjuka sökte sig dit för att bli botade. Bästa sättet att bli botad var att sova i hans tempel. Väl där kunde patienten få vägledning genom drömterapi eller genom djupmeditation och på så sätt bli helad och renad.

När någon sover i ett tempel eller på en helig plats för att bli frisk, eller få en helig uppenbarelse, kallas det inkubation. Än i dag sover människor i tempel för att bli friska eller för att få en uppenbarelse, inte bara i Grekland.

(Här skulle jag kunna göra en utvikning om kända och tongivande manliga psykologer som har ett särskilt gott öga till ormen. Men, deras syn på orm och ormens roll i terapin skiljer sig rätt rejält från mytologiernas värld. Man kan säga att dom har klippt och klistrat och använt ormen på ett sätt som passar in i deras teoribildningar. Jag skippar det. Åter till grekisk religion.)

Asklepios fick gåvan att läka från Gudinnan Athena, hon gav honom blod från grogonen Medusa. Grogonerna var tre kvinnliga monster med hår av ormar. Med hjälp av det blodet kunde han bota sjuka, men också uppväcka döda. Han hamnade i konflikt med Zeus som dödade honom med en åskvigg, men han återuppstod. Två av hans barn är mer kända, döttrarna Hygieia, som betyder hälsa och som ordet hygien kommer från, och Panakeia, som betyder all-botaren, hon som personifierar läkekonsten.

Asklepiosstaven är en stav med en ringlande orm. Den är än idag den internationella symbolen för medicinsk vetenskap och läkekonst. Slingrar sig ormen däremot upp och runt en skål så är det hans dotter Hygieia som avbildas, den internationella symbolen för farmakologi.

Allt detta kom jag att tänka på bara för att en giftig kobra längtat ut och på ett listigt sätt lyckats ta sig fri från sitt terrarium på Skansen i Stockholm.

Dela på