Är Gen Z den sista generationen där fritiden ägnas åt att besöka kyrkor, tempel moskéer och synagogor för att be, offra och få träffa en gud?

Bland Gen Z och Millennials kallar sig fler för ateister eller agnostiker än någon annan generation, en tredjedel säger att de inte har någon religion.  Gen Z har dessutom ännu svagare band till etablerade religiösa samfund än vad Millennials har. Att besöka samfund blir mindre viktigt för varje generation och  minst viktig är den för Gen Z.

Men lite religiösa är de nog ändå, eller?

Medan Millennials hanterar uppväxten i en starkt polariserad värld genom ett klimatengagemang så har Gen Z en annan reaktion. Hos Gen Z finns ett intresse för att revitalisera sin släkts kulturella historia, de vill veta mer om och följa sin nationella, etniska eller religiösa grupps seder. Inte så att de tror på övernaturliga väsen, inte heller så att de tillsammans med andra utför rituella handlingar i ett samfund utan mer så att de vill fira sin släkts nationella, religiösa och kulturella högtider. De söker en identitet genom en historisk kontinuitet, en slags nykonservatism.

Den minoritet ungdomar som är religiösa är mycket seriösa och engagerade och i ett annat blogginlägg skall jag skriva om de troende inom Gen Z.

Tolerans är centralt

  • Gen Z är en generation som är uppväxt i samhällen som i hög utsträckning är etniskt och kulturellt diversifierat – så för Gen Z är det viktigt att alla skall få sin röst hörd, det är centralt att vara tolerant.
  • Gen Z är en generation som uttrycker sin identitet, sin sexuella läggning och könstillhörighet på ett inklusivt sätt – så för Gen Z är det viktigt att motverka intolerans och förtryck när det kommer till identitet, kön och sexualitet.
  • Gen Z är en generation som tror på politikens förmåga att lösa världens problem med orättvisor och intolerans – så för Gen Z är det viktigt att engagera sig , stå upp för sin sak och argumentera väl.

Viktigt att få bestämma sitt eget kön på sin identitetshandling

För Gen Z skall människor få finnas till på sina egna villkor, det innebär att de skall få benämna sitt förnamn som de vill och sitt pronomen, men framförallt skall var och en få bestämma könet på sin identitetshandling.

För Gen Z är Boomers och andra äldre generationers kategorisering av kön och sexuell läggning förtryckande och intolerant. Det gäller både genusvetare och övriga som inte inkluderar transkvinnor och transmän i kategorin kvinnor och män. De är kritiska mot en binär förståelse av kön (människan är antingen kvinna eller man) och de letar efter inklusiva modeller och ett språk som är mer flytande för att förstå kön och sexuell läggning på.

Religion är intolerans och förtryck

För Gen Z förknippas religion med intolerans och förtryck. Många samfund är upptagna med att politiskt engagera sig för att förbjuda abort och preventivmedel, att kontrollera unga flickor med hjälp av patriarkala normer och sätta upp gränser gentemot trans- och andra HBTQ-personer så att de inte får samma rättigheter som CIS-personer. Då tolerans inte är religioners starka sida, så innebär det att religion inte är viktigt för Gen Z. De engagerar inte sig i verksamheter som är intoleranta och förtryckande när det kommer till identitet, kön och sexuell läggning.

Trots att en del samfund aktivt står upp för rättigheter så verkar det som att Gen Z drar all religion över en kam.

Överkurs

När Boomers fortfarande håller på att försöka förstå hur kön och genus hänger ihop och analyserar patriarkalt förtryck med hjälp av teorier som tar sin utgångspunkt i kontroll av reproduktion (mäns våld mot kvinnor och barn i hemmen, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, pornografi och abortförbud) så är Gen Z intresserade av andra typer av problem där traditionella patriarkatsteorier inte funkar.

Gen Z ändrar språket om kön och sexuell läggning på ett mycket grundläggande sätt så att det blir inklusivt och mer flytande. Det är viktigt att stå upp för att icke-binära, genderqueer och trans inte känner sig exkluderade.

Debatten om vilka filosofiska, etiska, medicinska och politiska konsekvenser ett förändrat språk om identitet, kön och sexuell läggning har är onekligen intressant och spännande att följa, speciellt  hos en generation som är minst religiös, mest tolerant och som står upp för rättigheter på ett mycket vältaligt sätt.

 

Dela på