Valkyrior väljer ut de män som skall falla i strid. Sedan följs de ärofyllt fallna krigarna till Valhall av en valkyria. Krigarna får gå direkt till gudarnas värld efter döden De ädla män som dött av ålder vårdas inte av en valkyria utan av en dis, som dock inte är lika vacker som en valkyria.

En psykopomp kallas de väsen (ande, gud, demon, ängel eller valkyria) som är följeslagare till den döde när hen går till nästa värld.

Göticismen på 1800-talet

Under 1800-talet vände många manliga författare blicken mot det nordiska arvet och skrev fram berättelser om det som tänktes särskilja oss från andra kulturer. Gudinnorna Frigg och Freja passade inte in, däremot de sköna valkyriorna. De sågs som friska och starka och var vana att både röra sig i männens hårda och blodiga värld i tider av krig och ta hand de tappra männen i hemmets  mjuka värld där de gav dem öl och sex. Enligt nationalromantiken var valkyriorna unga och sköna samtidigt som de till fullo förstod hur en man bäst tas om hand. En tidstypisk fantasi, får man förmoda.

Göticismens kvinno- och mansideal kretsade kring krig och strid. Tor och Oden lyftes fram. Valkyriorna avbildades med bröstharnesk och hjälm med vingar. Barnen, människornas barn, inte gudarnas, gavs valkyrienamn som är förknippade med krig och strid: Gun, Hilda, Gunhild, Hjördis och Hervor,

Förlusten av Finland

Efter förlusten av Finland fanns ett behov av att ena och stärka det svenska folket. Stormaktstiden låg kanske för nära i tid och istället vände sig dåtidens författare, Tegnér, Geijer och Atterbom, till fornnordisk religion för att där plocka fram nationalistiska ideal.  Selektivt valde man det man tyckte stämde och drog ifrån det som inte passade in. Verk som Fritjofs saga, Odalbonden och Vikingen var litteratur på modet. Manskörerna har sin absoluta storhetstid och ”Lejonriddarvisan” sjungs med bravur. Här är valkyrian en attraktiv ung kvinna som uppmanar männen, lejonriddarna,  till strid. Och så förstås Wagners Brynhilde, den mest kända nationalromantiska valkyrian av dem alla.

I modern filmkonst dyker också valkyrian upp. Francis Ford Coppola väljer att spela Valkyriernas ritt av Wagner i Apocalyps now när helikoptrar anfaller. Symboliken är att valkyriorna hämtar de amerikaner som dör i yttersta striden.

Länge har göticismens kvinnosyn dessvärre varit tongivande för allmänhetens bild av Valkyrian, Psykopompen.  Bilden av en valkyria är därför rätt knepig att förhålla sig till.

Rota och Gunn –  valkyrior som styr över vem som skall segra

Tillsammans med valkyrian Gunn och nornan Skuld är det valkyrian Rota som på ett särskilt sätt rider ut och väljer ut de män som skall dö i strid och som styr över vem som skall segra. Rotakläder är för övrigt ett annan namn för rustning.

Om Gunn  och nornorna finns det lite mer skrivit än för Rota som är relativt okänd. Hon nämns bara i Snorre Sturlassons Edda.

Men vad betyder Rota? I fornnordisk religion hänger egenskaper ihop med både namnet och utseendet, så kan man knäcka ordets betydelse kan man lära känna personen eller guden lite bättre. Substantivet rota betyder snö- regn- eller hagelstorm och en del forskar menar att namnet betyder att Rota är den som sänder regn, hagel och storm.  Verbet rota, däremot ,betyder ”vända upp och ner på”, ”böka”, ”skapa kaos och oordning”. Idag lutar mytforskare mer åt att det är verbet rota som berättar för oss om valkyrian Rota. Hon är den som ställer till oreda och tumult på krigsfältet. Det är hon som driver männen på vild, oordnad flykt. Onekligen blir man himla nyfiken på själaförarna Rota och Gunn och de andra valkyriorna bortanför männens föreställningar om det kvinnliga under göticismens tidevarv.

Överkurs runstenar

På några runstenar tror man att det finns valkyrior avbildade, men säker kan man aldrig vara.

Tjängvidestenen är från Gotland och ristades någonstans mellan 700-900-talet. Här finns inga kristna symboler. Stenen är mest känd för sin åttafotade häst med en ryttare som tar emot ett dryckeshorn av en kvinna. Hon kan tolkas som en valkyria som välkomnar krigaren till Valhall, men, men, men…vem vet? Stenen finns i alla fall på historiska muséet i Stockholm.

På Rökstenen i Ödeshög är valkyrian Gunn  nämnd tillsammans med sin häst. Hästen är egentligen en varg, men uttrycket är en kenning, en så kallad omskrivning för något annat. Stenen togs loss ur Röks kyrka 1862. Texten anses svårbegriplig, men att valkyrian Gunn och hennes häst (vargen),  som får sin föda av krig, är med råder det ingen tvekan om.

 

Dela på