Vi är vana att tänka att Jesus är religionsstiftare för kristendomen och att det var de tolv lärjungarna plus Paulus som förde ut religionen i världen. Men vilka fick bli lärjungar? Vilka fick tillhöra den inre kretsen? Vem styrde och ställde i bakgrunden? Och vilka var det som fick skriva historien om hur allt gått till?

Har ni tänkt på generationerna innan Jesus? Hur är uppväxtmiljön för den som senare bli religionsstiftare? Under historiens gång har många velat fylla i de luckor som finns i bibeln om Jesus barndom och hans släkt. Det finns många legender och evangelier samt andra böcker som inte kom med i bibeln där man kan läsa berättelser om den ’heliga familjen’. Det vi har att luta oss mot är, förutom bibeln, legender och de skrifter som segrarna sorterade bort. De har berättats under flera tusen år och är spridda över stora geografiska områden. Som vetenskapliga källor om faktiska förhållanden har de en svag ställning, det vi kommer åt är olika skildringar av Jesus barndom och hans släkt. Men det är nog så spännande!

Vem är släkt med vem? Legender om ’heliga släkten’

Fem av tolv lärjungar är släkt med Jesus, enligt legender om Jesus uppväxtmiljö. Dessutom är han syssling med Johannes döparen. Bibeln berättar att han inviger Jesus i hans gärning.

När det kommer till Jesus gäller släktskapet på mödernet. Mamma Marias mamma heter Anna och Annas mamma heter Susanna. Maria är av Levi stam och enligt judisk tradition är det prästsläkten Levi som skall tjänstgöra i templet då Messias kommer tillbaka. Judar tror inte att Jesus är Messias, utan väntar fortfarande. Kristendomen bygger på att Jesus är Messias och det är en teologisk poäng att Jesus är av prästsläkt. (I nya testamentet finns det dock två linjer: enligt Lukas linje är Jesus av prästsläkten Levi, enligt Matteus var han av kunglig ätt eftersom han är släkt med kung Salomo. Vi kan återkomma till varför det finns två olika genealogier i bibeln vid ett annat tillfälle.)

Vi måste börja med Susanna för att reda ut förhållandet mellan Jesus och Johannes. Susanna och hennes man Isaskar fick två döttrar: Anna och Esmeria. Esmeria fick dottern Elisabet som födde Johannes, som senare blev Johannes döparen (Jesus och Johannes var alltså sysslingar). I några kyrkor finns ’heliga släkten’ avbildad, då kan man se Isaskar och Susanna, men annars är de i stort bortglömda. (Det finns en fin väggbild på dem i Morkarla kyrka, Uppsala stift.)

Legender om Anna är desto mer fylliga, än de om hennes syster Esmeria. Det är mormor Anna som bygger vidare på den grund som Susanna lagt. Annas äktenskap med tre män resulterar i tre döttrar, som alltså är halvsyskon. De tre döttrarna får sju barn som alltså är kusiner.

Annas första man hette Joakim och paret var otroligt förmögna. (Mer om Anna kommer i nästa blogg). Efter många år av barnlöshet fick de äntligen lilla Maria, men de fick tjata länge på Gud innan hon kom. Maria fick i sin tur Jesus. När Joakim dog gifte Anna om sig med Kleofas. De fick också en dotter som heter Maria. Maria 2 fick i sin tur fyra söner med Alfeus, varav tre blev lärjungar till Jesus. Det är: Jakob dy, Simon Seloten och Judas Taddeus. Den fjärde sonen, Josef Barsabas ville också bli lärjunge, men han förlorade lottdragningen då en efterträdare till Judas Iskariot skulle väljas. När Kleofas dog gifte Anna om sig med Salome, de fick också en dotter som de gav namnet Maria. Maria 3 fick två söner med sin man Sebedeus: Jakob dä och Johannes. Båda blev lärjungar till Jesus. Jakob var för övrigt den apostel som först dog martyrdöden (jag skall berätta mer om honom i ett annat inlägg). Enligt kristen tradition (forskarna är inte lika säkra) skall kusinen och lärjungen Johannes skrivit Johannesevangeliet, Johannesbreven och Uppenbarelseboken. Johannes var den enda lärjunge som inte dog martyrdöden, han dog 98 år gammal en naturlig död.

Anna är med andra ord en stålmormor som fixar en dynasti från vilken Jesus kan välja sina lärjungar ur, det är hon som driver ’family buisness’. Det är killar som säkert lekt som barn. Kusinerna har säkert också lekt med Johannes som senare döper honom. Vilket barndomsgäng!

Men nu blir det krångligt för kyrkan

Ett problem är att legenderna inte stämmer helt överens med vad som står i bibeln. I bibeln berättas det om Jesus bröder och systrar. Fyra bröder och minst tre systrar skall det finnas (det finns varken legender eller bibelberättelse om systrarna). Hur förhåller det sig egentligen? Är killarna kusiner såsom legenderna berättar, eller är de bröder så som det står i bibeln? Och vart tog systrarna vägen?

Det tog drygt tvåhundra år av processande innan kyrkan bestämde vilka av alla evangelier som då fanns och vilka övriga böcker som skulle ingå i nya testamentet och vilka som skulle sorteras bort. År 367 skrev en biskop, Athanasius, ett påskbrev där han listade vilka böcker som ingår i nya testamentet. En samling som sedan dess kallats kanon. Övrigt sorterades bort (bland annat brände man de böcker som man sorterade ut. Jag kan inte låta bli att nämna det, eftersom många i dag har åsikter om böcker och eld).

Men det är inte enbart legender och bibel som inte stämmer överens, det finns mer som ställer till det för kristendomen. År 431 bestämde kyrkan på kyrkomötet i Efesos att Maria var oskuld och man börjar kallar henne Guds moder. Problemet som kyrkan försökte lösa var att de måste få ihop läran om Kristus (Kristologi) med läran om Maria (Mariologi), eller med andra ord måste man få till att Jesus natur är både Gud och människa. Om Jesus är Gud, kan han då vara utan synd om han fötts av en kvinna som inte var oskuld? Inte helt lätt ekvation (här behövs många hjälphypoteser, bland annat definierades orden ’ung flicka’ om till ’jungfru’ och ges betydelsen oskuld ).

Frågan om Jesus har bröder och systrar har alltid varit krångligt för kristenheten att hantera. Å ena sidan hade kyrkan bestämt år 367 vilka böcker som skulle ingå i kanon och där står det om Jesus bröder och systrar, å andra sidan hade kyrkan bestämt år 431 att Maria är oskuld. Inte helt lätt för kyrkan att hantera olika beslut som inte säger samma sak. Legenderna har man sorterat bort i och med att bibelns böcker gavs ställning som kanon, så de behöver kyrkan inte längre bry sig om.

Att frågan är krånglig syns i att läran om Maria ser olika ut i olika samfund. Å ena sidan finns de samfund där Marias oskuld (före, under och efter graviditeten och förlossningen) är viktig och här betyder ordet ’bröder och systrar’ i bibeln ’kusiner’ (dvs katolska kyrkan). Å andra sidan för lutheraner är det fullt möjligt att Maria och Josef fick fler barn och ordet systrar och bröder i bibeln betyder således systrar och bröder, och inte kusiner. Vilka epitet som kyrkan och enskilda troende använder om Maria återspeglar ett starkt teologiskt statment som har att göra med synen på Gud, synen på Jesus natur, Marias sexualitet, och sist men inte minst har epiteten om Maria att göra med hur man förhåller sig till olika former av bibeltolkning.

Nu vet ni att Jesus säkert lekte med både Johannes döparen och sina sex kusiner/bröder som barn! Två av kusinerna/bröderna kom att tillhöra hans innersta cirkel: bröderna Jakob och Johannes, dit också lärjungen Simon Petrus räknas. Ni vet också att ett av Annas barnbarn, enligt kristen tro, skrev ett av evangelierna i nya testamentet.

Ser ni släktträdet i kyrkor kan ni numera peka ut både Jesus mormor och morfar samt hans gammelmormor och gammelmorfar. Kusinerna/bröderna känner ni igen på att de är avbildade med de attribut som de senare fick som apostlar. Till apostlarnas symboler återkommer jag längre fram i serien.

Det intressanta är att legenderna om Anna och Maria och deras släktträd lever kvar genom årtusendena. Trots kanonbildningar och kyrkomötesbeslut vägrar alternativa berättelser dö ut.Det är alltid lika spännande med parallella historier där teologin och läran tar en väg, legenderna en annan.

Detta var lite om legenderna om matriarken Anna och hennes ’family buisness’. Stålkvinnan som la grunden till att barnbarnet Jesus och hans kusiner/bröder och syssling, vilka  senare kunde etablera en helt ny religion.

 

 

Dela på