Etnografiska studier är alltid lika intressant, extra givande är det om texterna har ett inifrånperspektiv och beskriver levd religion. Judiska ungdomsförbundet har gett ut ”STOLT @ JUDE – om judiskt liv i Sverige” på Hillelförlaget. Här får vi möta initierade berättelser om vad det innebär att vara ung och leva som jude i Sverige i dag.

Syftet med boken är tvenne. Dels vill man ge en annan bild än den som förmedlas i skolböcker och som ofta är en beskrivning av de officiella dogmerna eller religionens historia. Dels vill man inspirera unga att vara just stolta judar.

Personliga berättelser varvas med korta informationstexter av begrepp som identitet, antisemitism, familj, religion. I slutet av boken finns en uppslagsdel där religiösa termer beskrivs. Förordet är skrivit av Micael Bindefeldt.

Skall jag ha någon mindre positiv kommentar så är det om bildmaterialet, det är faktiskt trist och påminner mer om ett familjefotoalbum. Så rik som den judiska traditionen är, så borde man kunnat få till bättre bildhantering.

Vem skall läsa: lärare förstås, men även andra i vård-skola-omsorgssfären. Förutom alla vi andra som tycker att det är spännande att få veta hur människor tänker, tror och lever i dagens Sverige.

”Stolt jude Om judiskt liv i Sverige”

Hillelförlaget, 2022

Dela på