Stella Maris är ett av Marias, Jesus mamma, många namn. Namnet är kanske inte så känt i vår luterska tradition, benämningen var mer vanlig i den första kyrkan. Maria är havets stjärna som föder en fisk. En av de allra första symbolerna för Jesus i den tidiga kyrkan var just fisken. Berättelsen påminner om andra myter under antiken, då gudinnor födde söner som var fiskar. I början av kristendomens historia, då tron på Jesus innebar en risk för att dödas, kunde man, då man då man mötte en främling, rita fisksymbolens övre kurva. Om främlingen då ritade den andra undre kurvan, visste man att man mött en vän.

Men åter till Stella Maris. I helgen var jag och en vän och såg en utställning med Lena Lerviks och hennes man Thomas Qvarsebos skulpturer på Bror Hjorts hus här i Uppsala.

Lervik är, enligt mig, den främsta uttolkaren av Maria idag. Det är märkligt att hon inte är representerad i Uppsala med sina verk, varken i någon av de många kyrkor som finns eller i det offentliga rummet. Hennes Madonnor och annan sakral konst finns på många andra ställen. Hoppas att någon med inflytande läser detta och skrider till handling och beställer en skulptur!

Maria i bibeln

I kristendomen är Maria hjärtat. Det är hon som får människornas tillit och det är hon som är den stora tryggheten. I dag finns det många nya intressanta teologier som tar fasta på vad bibeln själv säger om Maria. Länge har teologerna varit fokuserade på Marias sexualitet, men det finns inga texter i bibeln som säger något om Marias underliv.

Däremot finns det fyra texter där Maria själv kommer till tals: en gång för hon en dialog med en ängel, en gång samtalar hon med sin släktning, en gång tillrättavisar hon Jesus och en gång befaller hon honom att agera.

I några få bibeltexter berättas det om Maria: när hon föder Jesus, när hon är med honom då han korsfästs och dör och då en efterträdare till Judas skall väljas.

Lerviks Mariatolkning

Lerviks Mariatolkning står på två ben, dels använder hon den kristna traditionen, dels länkar hon Maria till de stora modergudinnorna. Hon menar att vi ser spår av modergudinnor i den kristna tolkningen av Maria. Dock, måste vi skala av årtusenden av tolkningar som skymmer den uråldriga kvinnokunskapen om livet och vår tillblivelse, för att nå essensen av Maria, skriver Lervik.

Mystiken och de många symbolerna är alltid närvarande i Lerviks verk. Om Stella Maris skriver Lervik att havets gudinna skyddar oss när vi lämnat vårt första hem, ett hem där vi levde i mammas och vårt eget fostervatten. När vi lämnat vårt första trygga hem, blir vi i stället skyddade av havets Gudinna, Stella Maris, Maria. Tänk att det alltid är vatten som skyddar oss, både när vi var foster och beroende av vår mamma och när vi lever utanför vår mamma.

Lerviks madonnor har ofta mantlar. Ibland tittar några av jordens barn fram under mandelkanten. Kanske spanar de efter något vatten som kan skydda oss människobarn i denna värld?

Dela på