Det är så trevligt med symboler som finns i flera religioner. Lika trevligt är det om tinget som fylls med symbolisk mening är en helt vanlig sak, en pinal som de flesta av oss äger och använder i vår vardag. Stegen, och trappan, är ett välkänt mytologiskt motiv och i veckans blogg skall jag lyfta fram några andliga betydelser av stegen, för att öka vår kunskap om tillvarons dubbla natur, en vardaglig som vi alla delar och en andlig som bara de troende har tillträde till.

Gudomen och vi kan hälsa på hos varandra

Generellt symboliserar en stege att vi kan hälsa på hos varandra. Gudomen kan klättra ner till oss människor och kolla hur vi har det och vi kan klättar upp till honom eller henne och se hur det är att leva i en annan dimension. Stegen ger oss tillträde till varandra, men, och det är viktigt, stegen kan också avlägsnas. Vi kan rycka undan stegen och säga upp kontakten med varandra.

I buddhismen avbildas Buddha på väg ner för en stege. Buddhas stege betyder att det är ett kort avstånd för den upplyste till himmelen. I islam drömmer Muhammed om en stege och också där är budskapet att det är enkelt för de trogna att klättra upp till Gud. Stegen förknippas med att ha kunskap om ont och gott, de som väljer att klättra upp på stegen till Gud väljer förstås det goda.

I kristendomen stod det från början en stege i paradiset så att människan och Gud kunde kila över och hälsa på hos varandra. Stegen försvann såklart i och med syndafallet. Stegen finns också som motiv i berättelsen om Jakobs dröm. I drömmen såg Jakob hur änglar klättrade upp för stegen och fick Guds välsignelse. I kristen teologi blev tolkningen att det var Jesus som är stegen mellan Guds värld i himmelen och vår på jorden. Jesus ställde tillbaka stegen som försvann i paradiset när syndafloden kom och förstörde allt. Så nu vet ni vad stegar betyder när ni ser dem på ikoner och i den religiösa konsten.

Stigluckor en gräns mellan heligt och profant

I bland finns det små hus med en port i vid kyrkmuren som man måste passera för att komma till kyrkogården och kyrkan. Förr var det en trappa i porten och dörren var delad i två delar (tänk stalldörr). Krångligt och onödigt kan man tycka, men trappan hade en symbolisk betydelse. På medeltiden var stigluckan en symbol för två olika territorium. Marken kunde antingen vara värdslig eller andlig. På helig mark rådde kyrklig jurisdiktion och där dömde domkapitlen och i världen dömde profana domstolarna. Begicks något brott på den heliga marken var prästen tvungen att stänka vigvatten på platsen och på så sätt göra marken andlig igen. Stigluckan markerar gränsen mellan heligt och profant. I dag finns portarna kvar, men trapporna är borta.

Domkapitlens rättighet att döma har gradvis försvunnit och är i och med skilsmässan från staten år 2000 helt borta. Allt dömande har flyttats över till den vanliga domstolen och kvar för domkapitlen att hantera är att reglera frågor om tron, teologin, och vissa typer av förvaltningsärenden. Besluten från domkapitlen kan idag enbart gälla de egna medlemmarna.

Men åter till trappor och stegar. I kyrkor är koret ofta ett par trappsteg högre än församlingen. Det är en symbol för en rituell uppstigning, det är en plats närmare himlen. Altaret kan i sin tur stå på en sockel och budskapet är att altaret har en större närhet till det gudomliga.

Initiationsriter

När religioner erbjuder tekniker för människor att komma djupare in i trons mysterium, så används ofta initiationsriter eller liknande. Det finns en möjlighet att klättra uppåt närmare Gudomen men också en möjlighet till ökad självkännedom. Varje steg eller trappa står för ett andligt stadium till en ny medvetandenivå, eller en brant nedgång till underjorden (men det fördjupar vi oss i en annan gång).

På ett generellt plan betyder stegen en övergång från en nivå till en annan, från det omedvetna till det medvetna jaget.

Stegen har två sidor som ses som två pelare. Den ena pelaren är kunskapen, den andre är vad vi gör i praktiken. Varje stegpinne den troende tar (ofta sju till antalet) symboliserar att lärjungen kunnat omsätta kunskapen till dygder i det levande livet.

Initiationsriten är ofta farofylld och innebär att den troende får utmana det han eller hon fruktar. Men invigning innebär också en djupare glädje, en tillfredsställelse som bara kan infinna sig när man klarat av något riktigt svårt som kostat på.

Så, nästa gång du tar fram din stege, tänk på att du med dess hjälp kan kvista över till Gud och hälsa på i himlen!

Överkurs

I Haag finns ett Escher-muséum med bilder på trappor i mängder, de är omöjliga och matematiskt intressanta. Elite hotell i Sundsvall anses ha en mycket  vacker trappa. Sen finns spiraltrapporna på slottet Chambord, vilka påminner om en DNA-molekyl. Trönö kyrka i Hälsingland har en berömd stiglucka, den användes också som en tillfällig predikstol för prästen. På Gotland finns det förstås stigluckor i mängder, av Gotlands cirka 100 kyrkor har cirka 60 stigluckor.

Dela på