Enligt en gammal legend skall Maria, Jesus mamma, ha dött i Efesos. När lärjungarna hörde att hon var döende skyndade de sig alla till hennes dödsbädd. Alla hann dit utom lärjungen Thomas som var i Indien och byggde upp kristna kyrkor. Nu skyndade han sig till Turkiet. När han hämtade andan några sekunder på ett berg vid Efesos, såg han hur Maria, från sitt hus i Efesos, svävade till himlen där Jesus satt på en tron och väntade på henne. Han såg glad ut för att snart få träffa sin mamma igen. När hon kommit en bit upp såg hon Thomas på berget; Maria såg hur förtvivlad han var. Då lösgjorde hon sitt skärp och singlade ner det till honom.

När Thomas kom fram till Marias hus med skärpet i handen, bannade de andra lärjungarna honom för att han kommit för sent. Maria var redan död. Då sa Thomas att hon inte var död, hon levde och var på väg till himlen. Han hade med egna ögon sett hennes tron som hon skulle sitta på, en vacker tron jämte Jesus och hans tron. Då skattade de andra lärjungarna åt hans tokerier. Men då visade Thomas dem skärpet och de slutade flina. Skärpet var Marias! Nu visste det att Maria farit till himlen och Jesus. Det var inte det enda märkliga som hände den dagen. Skärpet började vända och vrida på sig i cirklar. Thomas mäktade inte med att hålla i det. Så stark var kraften i skärpet. Snart for skärpet ut genom fönstret och de såg hur skärp blev en mäktig regnbåge på himlen.

När det gått en vecka efter Marias himmelsfärd krönte Jesus sin mamma till himmelens drottning och hon fick en fin krona. Det var den 22 augusti.

För kyrkan dröjde det ända till 1954 innan den katolske påven Pius XII inrättade Marias kröningsdag som himmelens drottning, men kristna har firat både Marias himmelsfärd och hennes kröning, en vecka senare, ända sedan Thomas dagar.

Maria får nya roller

De abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam saknar som vi vet gudinnor. Gud benämns i maskulina termer. Det är ont om kvinnor i skrifterna och det har varit ont om kvinnor på ledande ekonomiska och teologiska positioner under de tre religionernas historia. Under de första århundraden i kyrkans historia tycks Maria inte ha spela någon större roll. Men då teologerna började diskutera om Jesus gudomlighet blev Maria intressant, också för kristna teologer.

Vid kyrkomötet i Efesos, en viktig hamnstad i Turkiet, ca 70 mil söder om Izmir, samma stad som legenden berättar om, avgjordes striden om Jesus natur. År 431 beslutade teologerna att Jesus var ’sann Gud och sann människa’. Men om Jesus var sann Gud, hur var det då med hans mamma? Kunde hon vara en vanlig människa om Jesus var Gud redan i Marias mage? Teologerna löste det kniviga problemet genom att bestämma att Maria är ’Gudaföderska’.  Nu var det fastslaget inte bara Jesus natur som både Gud och människa, även Marias natur som Gudaföderska var definierad.

Vid den här tiden började det produceras en mängd ikoner och skulpturer med Maria och det lilla Jesusbarnet. Likaså byggdes altare åt henne i kyrkorna där hennes jungfrudom och moderskap hyllades.

När alla religioner utom kristendomen förbjöds år 391 i medelhavsområdet fyllde kulten av Maria det tomrum som uppstod då de stora gudinnorna förbjöds. Teologerna tog kraftigt avstånd från gudinnorna. Maria å sin sida fick helt enkelt överta många av de namn, attribut och funktioner som de numera förbjudna gudinnorna hade haft. Hon kallas himladrottningen, den heliga jungfrun och Guds moder, epitet som förknippats med gudinnor. Det var till exempel gudinnan Isis som ammande Horusbarnet som fick bli förebild till ikoner och statyer med Madonnan med barnet. Och det var också Isis i sin roll som himladrottning med attributen skärp och regnbåge som blev till en ny legend, men med Maria i huvudrollen.

Maria och de 12 stjärnorna

Som himladrottning avbildas Maria med en krona med 12 stjärnor, Maria Regina Coeli. Även kronan med stjärnor på himmelens drottning är känd sedan tidigare.

En del menar att hennes diadem med 12 stjärnor, som i kristendomen symboliserar fullkomlighet, är förebilden för EU:s flagga med 12 stjärnor. Stjärnorna på EU:s flagga symboliserar dock Europas enhet och identitet. Andra menar att det är nonsens att Marias diadem är förebild för EU:s flagga. Hur det är med den saken vågar jag inte säga, men nog är det intressant att attribut som använts i gudinnekulten förs över till kristendomen som i sin tur dyker upp på EU:s flagga flera tusen år senare.

Dela på