Om legenderna stämmer gifte sig Mia i yngre tonåren kring 13-14 år. Vi tänker att hon blir gravid inom ett år och föder Jesus som 15 åring, (grovt räknat). Stämmer legenderna får hon fyra söner till och minst tre döttrar. 8 barn på 12-16 år, isch. När Jesus är 30 år börjar han sin verksamhet. Mia följer med. Hon flyttar alltså hemifrån vid ca 44-års ålder.

Kvar i hemmet finns Josef. De andra barnen borde vara mellan 16-28 år och hade säkert flyttat hemifrån. Här tänkte jag först ha en lång utläggning om det som är så populärt idag: gråa skilsmässor. Kvinnor lämnar hemmet och mannen. Många kvinnor vill leva sina egna liv när barnen blivit stora och minska på obetalt vård- och omsorgsarbete i hemmen. Alla män som undrar varför de blir lämnade kan således hämta kraft i Josef.

Sömnlös i Fleringe och så många kontrafaktiska tankar

Mia och hennes två halvsystrar samt Maria från Magdala, som liksom de tre Miorna är från en mycket välbeställd familj och av kunglig börd slår sig ihop och börjar vandra med sina söner och några män till. Nu undrar man flera saker (när vinden viner på natten är det svårt att sova och frågorna blir bara fler och fler): Vad hade hänt om kvinnorna själva fått skriva historia och inte bli brickor i den teologi som växte fram? Vilken bild av Mia 1, Mia 2 och Mia 3 samt Mia från Magdala hade vi haft då? Hur hade de berättat om hur det var att lämna makar och hem och ge sig ut på vandring vid 40 års ålder? Vilken kyrkoorganisation hade de byggt om de haft makten att forma kyrkan? Vilken trosbekännelse hade de formulerat? En bekännelse som alla kyrkor får läsa än i dag. Vilka riter hade de tyckt varit värda att bevara, skulle de satsats på dop och nattvard för att skapa gemenskap bland församlingarna, eller hade de valt andra riter? Vilka böner hade de formulerat till eftervärlden? Vilka böcker skulle de valt att ingå i bibelkanon? Vilka systrar skulle få inneha prästämbetet? Vilka kvinnor skulle varit de rättmätiga arvingarna till Miorna? Hur skulle de definiera männen kring Jesus? Vilket budskap skulle de lyft fram till eftervärlden? Och, de viktigaste frågorna till sist: Vilka böcker skulle de bränt eftersom de ansett dessa skrifter varit heresi? Samt vilka grupper skulle de definiera som villolärare?

Hur skulle det varit för kyrkorna i dag om vi i stället haft påva, patriarka och metropolita? Vem sjutton skulle Martina Luther ha varit? Håhåjaja, jag skyller på nordvästran som blåser rakt in från havet, vinden som viner runt huset så att jag inte kan sova och i stället ligger och tänker på ditt och datt.

Mia måste för övrigt vara den mest maskerade kvinnan av alla i historien, så många lager av patriarkala kläder på en enda kvinnas axlar.

Tillbaka till legenderna

Mia sattes i templet som 3-åring av sina föräldrar Anna och Joakim. De gav tillbaka till Gud vad de hade fått. När hon var kring 13 år var det dags att gifta sig. Legenden berättar att en ängel gav Sakarias i uppdrag att samla alla änklingar i templet. De skulle ta med sig var sin käpp. Den som fick ett tecken från Gud skulle bli Mias man. Sakarias tog med sig alla käppar in i templet och bad en bön, sedan lämnade han tillbaka käpparna till änklingarna. Ur Josefs käpp kom en duva fram, den flög upp och satte sig på hans huvud. Då sa Sakarias: du skall gifta dig med jungfru Mia! Och resten är historia som det brukar heta.

PS 1 I den tidiga kulten kring den stora Modern kallades prästinnorna i helgedomen för jungfrur. Jungfrur var fria och självständiga unga kvinnor. De tjänade dels som healer, de läkte kroppsliga skador som smärta, sjukdom, lidande och olyckor, men också känslomässiga skador som fruktan, förvirring och sorg, dels dansade jungfrurna de heliga danserna och deltog i fruktbarhetsriterna, de riter som var förutsättning för att livet skulle fortgå. De söner som jungfrurna födde kallades för antingen Christos (den smorde) eller den enfödde (född av en). Jungfrurna var heliga jungfrur.

PS 2 Den vita liljan är en gammal symbol för den stora Modern, en symbol som övertogs av kristendomen. När Modern diade sitt barn, föll en av dropparna från barnets mun och spred sig över himlavalvet. Det var så the Milky way, Vintergatan, bildades. En annan droppe föll på jorden och där växte liljor upp. Mia avbildas ofta med en vit lilja. Det är ängeln Gabriel som räcker Mia en vit lilja, ett tecken på att hon är gravid. I kristen tradition påminner koppen inne i liljan dels om kalken som används för nattvardsvinet, dels om brudkronan, båda är symboler för nytt liv.

PS 3 Mia är också förknippad med bin och bivax, det är också en symbol som användes långt innan kristendomen tog över den. Ibland kan man se bilder på Mia och bin och honungskakor, eller med hexagonen, den vaxcell som bina bygger i sina bon. Den kyrkliga högtiden Kyndelsemässodagen firar man att Jesus bärs fram i templet, 40 dagar efter hans födelse. Det är även kyrkogångsdag för Mia. Efter 40 daga ansågs hon inte längre vara rituellt oren efter förlossningen. Söndagen kallas även för lilla julafton, eftersom kyndelsmäss avslutar julperioden i kyrkoåret. Kyndel är ett gammalt ord för ljus och under just den söndagen användes traditionellt mest ljus på hela året. Det är en ljusfest med mycket gamla anor. I kyrkan fick man bara använda ljus av bivax. Ljus gjorda av talg, som är djurfett, ansågs orena eftersom talget tillkommit genom sexuell reproduktion (=synd). Bina trodde man självuppstod så vaxet från bin gick bra att använda till ljus. Dessutom passade bin och bivaxljus bra att använda som symbol för Mias sexuella renhet. (Man visste inte då att bisamhällen är värsta matriarkatet!) Än idag förekommer det att församlingar välsignar de ljus som skall användas under året.

Dela på