Många känner till att svenskorna Heliga Birgitta, Helena av Skövde och Elisabeth Hasselblad samt engelsmannen Sankt Sigfrid (Smålands och Västergötlands apostel) är helgonförklarade av katolska kyrkan. Likaså känner många till att Ingegerd Olofsdotter, blev helgonförklarad av ortodoxa kyrkan och tog sig namnet Anna av Novgorod. Ingegerd, hennes mamma Estrid och pappa Olov blev för övrigt döpta av Sankt Sigfrid vid Husaby källa. Ingegerd gifte sig med storfursten Vladimir av Kiev innan hon blev nunna och blev stammoder till flera kungaätter i Europa.

Sen finns det svenskar (3 män och 2 kvinnor) som blivit saligförklarade av katolska kyrkan. Men dem kan vi fördjupa oss i en annan gång, nu tänkte jag berätta om några lokala helgon som blivit helgonförklarade, inte av påvar, utan av lokala biskopar.

Karlung av Roslagen och hans supertunga likkista

Karlung av Roslagen kallas även Roslagens apostel. Han levde på 1200-talet. En del menar att det var han som kristnade norduppland. Karlungs kyrka (numera ruin) finns i Söderby-Karl i Uppland. Enligt legenden dog han martyrdöden och som bevis anför man att hans kista var så tung att den knappt gick att lyfta, än svårare var det att få ut den genom dörren (om kistan som den döde ligger i eller är svår att få ut genom dörren är det bevis för att personen är helig). När kistan föll i marken sprang en helig källa upp (också ett giltigt bevis för blivande helgon).

Karlungs kyrka byggdes först i trä på 1200-talet, men förstördes av estniska vikingar, nästa kyrka byggdes av sten, den började byggas i mitten av 1200-talet. Enligt myten dödades han av de estniska vikingarna. Vi får inte glömma att en ärofylld död på den tiden är martyrdöden och att dylik död tillhör glorifieringsgenren.

Både i Karlungs kyrka och utanför den fanns det heliga källor. Hit vallfärdade människor för att bli botade från sjukdomar. Karlungs reliker fanns kvar ända in på 1600-talet i Söderby-Karl, men sedan försvann de.

Det finns inga bilder kvar på Karlung, men däremot lever det kristna kulturarvet kvar som ett minne. Förr offrade man pengar i källan och man bar hans relikskrin över åkrarna för att skörden skulle bli god. Seden levde kvar långt efter det att protestantismen infördes och katolicismen förbjöds. Roslagsbornas agerande retade länge protestanternas präster till vansinne! Om det fortfarande offras pengar vid Karlungs kyrkoruin och om Karlung fortfarande åkallas vid sådd vet jag inte, men seder har ju en tendens att leva kvar…

Kakukylla spinner med klänningen full av råttor och möss

Kakukylla har nog inte funnits i verkligheten, hon är mer en mytisk figur och hon har många namn, de flesta påminner om Kakukylla. Hon är ett lokalt helgon som inte är så känd. Om ni ser en bild i en kyrka av en kvinna som sitter och spinner med en massa råttor och möss som klättrar på hennes klänning eller mantel är det troligtvis Kakukylla som ni ser.

I Uppsala stift finns det bilder från senmedeltiden på henne i Films (här heter hon Kacacilia), Hargs och Njutångers kyrkor. I Linköpings stift finns hon avbildad med hiskeligt många råttor klättrande överallt på henne i Kaga kyrka. I Linköpings stiftsbibliotek finns en bok som heter ’Läke- och örtebok’, där berättas det om att Kakukylla satt i fängelse (varför vet man inte) och att råttor åt upp henne! I läkeboken står det att man skall be till Kakukylla om skydd och hjälp så att råttor och möss inte äter upp ens hus eller gård. Kakukylla är inte ensam om att skydda människor från angrepp från råttor, även sankta Gertrud av Nivelles hjälper mot skadedjur. Men till skillnad från Kakukylla äras sankt Gertrud i hela Sverige.Förr var det fint att fängslas och/eller dö för sin tro. Belöningen kunde innebära ett helgonskap eller martyrskap. men vad som är sant vet vi inte, det ingår så att säga i helgongenren.

Nästa vecka blir det blogg om lokala helgon på Gotland!

Dela på