Hur dumt får det bli? Jag trodde inte mina ögon när jag läste nyheten att Polens vetenskapsakademi har listat katten som invarsiv art. Enligt polska vetenskapsmän (här skriver jag gladeligen ordet män, skulle en kvinna komma på denna idiotiska idé, jag bara undrar????) är det ingen tvekan om att katten är en helt främmande och invarsiv art för Europa.

 

Javisst, kissemisse är ett rovdjur och ett sällskapsdjur, inga konstigheter. Kissemisse är ett jaktdjur, och inte en katt i kläder från en tecknad serie för barn. Både ock, inte antingen eller.

 

I Sverige är det äldsta kattfyndet från Rasbo i Uppland och är daterat till 400-200 f Kr. Den äldsta kattgraven är från Överhem i Västergötland och från år 100 E Kr. I Polen har katter funnits sedan järnåldern. Det är nästan som att man vill fråga sig om det var polacken eller katten som kom först till Polen, men jag låter förstås bli…I dag finns det över en 1 miljon katter i Sverige, i 17 % av hemmen och misse är det vanligaste husdjuret.

 

Den äldsta funna kattgraven är ca 9500 år gammal och finns på Cypern. En kultur som är äldre än den egyptiska, som annars är så känd för sin religiösa dyrkan av katter. Katten har en mycket hög ställning i islam, profeten Muhammed gillade särskilt katter. Den egyptiska religionen kan inte tänkas utan katter och inte den fornnordisk heller. Hur obildad om världens kulturer och religioner får man vara som forskare?

 

Vår äldsta vän

Katten anses som de äldsta domesticerade djuret. Katten tog skadedjur och hjälpte oss i jordbruket, katten håller än i dag våra hem rena från skadedjur. Till sjöss fick de tidigt följa med och jobba som skeppskatt och tog råttor och andra skadedjur så att de inte åt upp repen. I dag används katten som terapeut för psykiskt sjuka eller för andra som behöver ett litet varmt och gott nystan som ligger i knät och spinner. Katten som skänker oss så mycket glädje och nytta – främmande art??? Invarsiv art???

 

Några kritiska kommentarer

Enligt forskarna vill de väcka debatt eftersom katten tar ca 130 miljoner fåglar bara i Polen. Förslaget är att katten skall hållas inne då fåglar häckar eller ha ett halsband som varnar pippi. Som om skadedjur tog semester då fåglar häckar, eller? Efter en snabb sökning på nätet (uppgifterna är en hint, de behöver inte vara statistiskt korrekta) på konsumtion av tamfågel, där kyckling utgör 95%, så är Polen en av  storkonsumenterna i Europa och världen med ca 30 kg per person och år, för Sverige är siffran hälften. Bara som en liten jämförelse. I all ödmjukhet. Man kan ju undra vem som egentligen skulle behöva bära ett halsband för att varna pippifågel.

Jag skulle kunna veva på med hur mycket statistik om katten och kattens förträfflighet som helst, men jag avstår, ni fattar ändå: kattvänner skall man inte reta upp i onödan.

 

Mer kritiska frågor och ett förslag och ett sista fräs

Jag som är en varm anhängare av att se till den utförda studiens förförståelse, upplägg, metod-, teori- och empirival när det gäller att bedöma studiens rimlighet och riktighet, och att inte döma ut forskning för att forskaren har ett visst kön, ålder, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet etc etc (så kallade situationsbestämd forskning, där forskningens resultat tänks vara avhängigt av vem som forskar och dennes erfarenheter /brist på erfarenheter) börjar nu svaja i min övertygelse. Förresten gjorde jag själv det i inledningen: jag antog att studien om invarsiv art enbart kunde vara initierad av män. Fy, dubbelfy, på lilla mig.

 

Är de polska forskarna månne betald av veganrörelsen eller någon djurrättsrörelse? Är de själva veganer och vill övertyga oss andra om det förträffliga i att äta kalla gröna blad? Tillhör de den generation som är uppvuxna med fabler i film och böcker, där djur pratar och har kläder och där djuren är som vi människor?  Finns det någon tradition av aversion mot katter i Polen? Vad säger de religiösa katt-olikerna (kan inte låta bli, förlåt) i Polen om katter? Här behövs onekligen kritiska studier av forskningen kring förståelse av invarsiva arter, likasom forskning om vilka det är som forskar om invarsiva arter.

 

Jag kan inte tänka mig Uppsala utan katter. I Uppsala finns till och med trafikmärken som anger övergångsställe för katter. Kommer det en stilig katt så stannar bilister, cyklister och gångtrafikanter och släpper över lilla misse. Det kan ju vara ett barnbarn till Maja Gräddnos och Pelle Svanslös för sjutton! Jag tycker att övergångsställe för katter skall bli en valfråga, så att vi får denna trafikordning i hela Sverige och sedan kan vi rikta bistånd mot Polen så att de också inför övergångsställen för katter och därigenom inser kissemisses värde.

Mitt sista fräs är den självklara frågan forskarna skulle ställt sig innan de slagit fast att katten är en helt främmande och invarsiv art i Europa:

När blir man europé? Hur många generationer skall det gå så att man inte ses som främmande?

Dela på