I går vad det den internationella kvinnodagen, då skall strukturella orättvisor, ojämställdhet, mäns våld mot kvinnor och andra dystra teman tas upp. Jag tycker att dessa tunga ämnen kan tas upp på internationella mansdagen (Internationella mansdagen kan vi ’fira’ i februari som är en tråkig och trist månad) eftersom våld är ett problem hos män; i mycket lite utsträckning är det ett problem hos kvinnor. Typ, lägg skulden där den hör hemma. Då kan vi på Internationella kvinnodagen fira politiska, ekonomiska och andra framgångar den 8:e mars. Likaså kan bortglömda kvinnor och deras insats lyftas fram i mars.

 

Den första kristna kvinnan?  – Maria från Magdala

Maria från Magdala är jämte Maria, Jesu mamma, och Jesus (förstås) en av de viktigaste personerna i kristendomen. I den patriarkala teologin har hon tilldelats den negativa rollen i hora-madonnadikotomin, men det finns inga bibliska stöd för denna påklistrade etikett. Men, definitionen av henne som motsatsen till den kyska jungfrun, har visats sig vara svår att tvätta bort i en religiös tradition där kvinnor är underordnade män antingen som kyska jungfrur, ömma och trogna mödrar, lydiga systrar, sörjande änkor eller som horor (alternativt synderskor i allmänhet). Dvs den rolltilldelning kvinnor brukar få om dom inte definieras i relation till en man. (Såååå himla tröttsamt.)

Hon följde Jesus precis som lärjungarna och det var Maria som först tillsammans med den andra Maria (och eventuellt fler kvinnor, evangelierna är inte eniga i sin skildring om vad som hände) fick veta att Jesus inte längre är död, bara några timmar efter att Jesus uppstått. Det var inte lärjungarna. Det var också Maria från Magdala och den andra Maria som först träffade Jesus efter att han uppstått. Allt enligt evangelierna i bibeln. (Jag låter bli att diskutera sanningsfrågan, nu följer vi bara vad som  står i bibeln.)

Enligt bibeln ger lärjungarna intrycket av att vara väldigt vimsiga, de tror inte på kvinnorna, inte på änglar och inte på sina egna sinnesintryck.  De får vänta minst ett dygn innan de får träffa Jesus.

Det är Maria från Magdala som för vidare Jesus budskap till lärjungarna.

Fler evangelier än de i bibeln

På slutet av 1800-talet hittades delar av en text i Egypten där det som kallas Mariaevangeliet ingår. Texten är på koptiska och är från 400-talet. Texten är ett evangelium som inte kom med i Nya testamentets urval av evangelier. Fler fragment från Maria Magdalenas evangelium hittades under 1900-talet. I vissa grupper sågs hon som en auktoritet, så som Petrus och de andra apostlarna samt Paulus gjorde, men troligtvis (märk att jag skriver ’troligtvis’) har hon konkurrerats ut av männen i en strid om vilket det rätta budskapet om Jesus var.

Mariaevangeliet är inspirerat av en platonsk världsbild. Det innebär att denna värld ses som en illusion (det förgängliga) och själen (det bestående) når frälsning när den förenats med sitt ursprung, som är hos Gud.

Det finns många frågor om Maria från Magdala: Var hon rik? Var hon drottning eller prinsessa? Hade hon och Jesus en kärleksrelation? I äldre texter (texter som inte kom med i bibeln) står det att hon var den mest älskade av alla lärjungar, var hon det? Hur reagerade de manliga lärjungarna på att Jesus älskade henne mer än dem? Hur såg hennes världsbild ut? Var hon så vis och kunnig, som tidiga källor påstår? Kan vi någonsin få en rättvisande bild av henne, eller är hon för evigt fast i en patriarkal uppfattning?

Jag skall i alla fall under påsk läsa om Maria Magdalenas evangelium. Religionshistorikern Paul Linjamaa har översatt och tolkat texten och gör texten begriplig genom att sätta in evangeliet i dåtidens platonska världsbild. Förhoppningsvis kommer vi en bit närmare sanningen, med hjälp av religionshistorisk forskning, samtidigt som vi kan ta ett steg bort från en uppenbart felaktig historieskrivning.

Dela på