I Giresta kyrka har musiken en självklar plats. I själva verket kan man knappast tänka sig kristen tro utan musik. Alla psalmer förstås, körmusik och större verk, Bach (den femte evangelisten) och psaltarpsalmer är så förknippade med kristen tro att de är siamesiska tvillingar. Kan någon tänka sig en gudstjänst utan någon form av musik eller sakralt ljud?

Vi snackar om att ingå i en mycket lång och obruten tradition

När man sjunger eller musicerar i kyrkan, eller njuter av musik som andra framför, ingår man i en lång tradition som har historiska rötter ändå från 300-talet. Det var Aurelius Ambrosius av Milano som lade grunden till kristet musikliv. En del musikstycken är kvar från 300-talet andra är nykomponerade, det mesta i kyrkans musikskatt är dock från olika musikaliska stilar däremellan. Det är få saker i vår kultur som har en så stark historisk kontinuitet som musiken i kristna kyrkor.

I Giresta kyrka finns en musikstiftelse som grundades 1989 genom donationer från Anders Walls stiftelse. I Giresta hålls konserter i världsklass och musikelever kan få stipendier av stiftelsen. Genom musikstiftelsen stärks musikens ställning, både i församlingen och i hela svenska kyrkan.

En anledning till att musikstiftelsen hamnade i Giresta har att göra med att Anders Wall är uppvuxen i församlingen och att han efter en framgångsrik karriär valt att ge tillbaka till kyrkan.

Giresta går mot strömmen och bryter en uppländsk traditionen

Giresta kyrka sticker ut på ett intressant sätt. Ofta brukar myndigheter och församlingar vilja behålla en gammal medeltida stil och känsla i de äldre uppländska kyrkorna. I Uppland är bevarandet den absolut vanligaste strategin när det gäller hur kyrkor tas om hand. 90 % av de medeltida kyrkorna i stiftet är bevarade. Giresta kyrka har gått en annan väg, kyrkan har gått mot strömmen och genomgått ett antal make-over. Under århundradena har kyrkan hela tiden förändrat sig.

1200-talets medeltidskyrka övergick till att bli en upplysningskyrka under 1700-talet och efter den omfattande branden under påsken 1911 fick Giresta en ny skepnad. Restaureringen på 1980-talet gjorde kyrkan modern. Idag är det en varm och välkomnande kyrka med sober inredning i behagliga färger. Det är riktigt härligt att sjunka ner i bänken och omslutas av den fina stämningen. Har man lyckats få köpa biljett till en konsert arrangerad av församlingen och stiftelsen få man dessutom lyssna på musik i världsklass.

Det är ingen tillfällighet att det är i Giresta kyrka som musiklivet utvecklas – här finns modet att både tänka nytt och att  ta tillvara den obrutna musikaliska traditionen från 300-talet. På särskilt sätt är den kristna tron och musiken, kyrkans siamesiska tvillingar, alltid i takt med tiden i Giresta kyrka.

Dela på