Är Boomers och äldre generationer förlorade generationer på nätet? När jag kollar på olika läsarundersökningar ser det mörkt ut,  språk- och symbolförmågorna är svaga och antalet genre som nyttjas är deprimerande få.

Aldrig off-line

Millennials är generationen (veganism och hållbarhet är centralt likaså skall beslut känns rätt) som ägt sprillans nya smartphones och laptops redan i unga år. Gen Z (tolerans och jämställdhet är centralt och de har höga krav på prestation och sig själva) är generationen som aldrig upplevt ett liv utan internet och där smartphones och surfplattor är en självklarhet redan från spädis-åldern. De är i stort sett aldrig off-line. Båda generationerna använder Youtube när de vill lära sig något och de umgås med sina kompisar på nätet.

Geografiskt avstånd är inte en fråga, eftersom de alltid är uppkopplade.

Medan Millennials söker info om hållbarhet, minoriteters rättigheter och vad som känns som etiskt okey, är Gen Z entreprenörgenerationen som söker info i facklitteratur om hur de kan bli framgångsrika och som läser biografier för att bli en bättre människa.

Oro för Gen ”pappersläsare”

Både Gen Z och Millennials oroar sig för Boomers och de äldre generationerna, de är för smala i sitt läsande eftersom de främst är pappersläsare. Att då och då lyssna på en podd, e-bok, talbok eller att kolla sporadiskt på Facebook räcker inte om läs- och symbolförmågan skall utvecklas. Om fantasi och inlevelse inte skall gå förlorad hos de äldre generationerna bör tiden på internet öka.

Tre möjliga förklaringar

Ett skäl till inkompetensen är att de lägger ner för lite tid på sociala medier och för mycket på pappersläsande. Speciellt kvinnor i Boomersgenerationen kan lägga ner flera timmar per dag på läsande på papper och då helst romaner. Män lägger ner något mindre tid på pappersläsande, och då helst biografier och historiskt fakta. Dock är det svårt att se om mäns mindre pappersläsande innebär mer tid på nätet än motsvarande för kvinnor, eller om det finns andra förklaringar. Äldre är därtill alltför ofta off-line och kan ”ta helg” från nätet för att ägna sig åt andra aktiviteter då de är lediga. Ett tredje skäl är att de äldre generationerna sällan umgås med sina vänner på nätet.

Inställningen är problemet

Boomers och äldre generationers svaga kognitiv förmåga på sociala medier handlar främst om deras inställning till smartphones etc. Med tanke på att de under de unga formativa åren varit utan internet så ser de smartphones som en självständig grej och inte som en del av den egna kroppen. Denna svaghet spiller i sin tur över på läsförmågan. Förmåga att läsa bokstäver är visserligen hög, men förmågan att läsa och tolka tecken, emojs och symboler är näst intill obefintlig.

Just förmågan att kunna läsa och koda av mer avancerad text på nätet verkar främst vara relaterat till  generation. En viktig fråga att undersöka är om det finns samband mellan läsvana hos barn som alltid är uppkopplade och nivån hos föräldrarna i en familj. Om barn är skickliga på att använda internet och tolka koderna rätt så överförs kompetensen till föräldrarna. Om barnen i en familj har reglerad tid på nätet och har en låg läsförmåga så riskerar föräldrarna att stanna i sin utveckling.

Lösningar

Hur skulle man kunna minska pappersläsandet, eller annat som lockar på fritiden, hos de äldre grupperna till förmån för ökad tid på internet med en breddad kompetens som följd?

Forskning har visat att pappersläsandet minskar om internetanvändandet ökar. Det omvända förhållandet borde också gälla. Kan ökad tid på nätet öka den språkliga, kognitiva och emotionella förmågan hos äldre generationer?

Går det att få Facebookslukaråldern hos de äldre generationerna att smitta av sig på fler genrer på nätet? Går det att smyga in nätläsandet genom att börja med enklare poddar, inlägg på Insta, talböcker så att ett intresse väcks för mer avancerade texter och fler genrer på nätet? Kan man introducera nätklassikerna i en enklare textform på papper för att på så sätt väcka nyfikenhet inför nätets rika utbud?

Skulle det funka med olika belöningssystem? Efter att X antal timmar har tillbringats på nätet så kan de få extra tilldelning för pappersläsning eller andra fritidsintressen som dom tycker om?

Överkurs – hur nå Boomers och äldre generationer?

Det är A och O att anpassa kommunikationen till den generation man vill nå. Boomers och äldre generationer kan man inte nå på vanligt sätt utan istället måste man gå via de få medier som de använder såsom traditionell TV och gammelmedia i pappersform.  Anpassa också innehållet, skriv traditionella bokstäver på rad och undvik ett alltför avancerat symbolspråk och att associera till memes.

 

Dela på