Tänk att en ap-tråkig text med ett ap-tråkigt innehåll och en ap-tråkig struktur glädjer så många av mina vänner, både kyrkliga av alla de riktningar och alla de andra kompisarna. Men, jag vidhåller: ämnet är ap-ap-tråkigt och texten är inte så kul den heller, den är ap-ap-tråkig. Jag dubblar ’ap’ för att skruva upp retoriken en aning och för att ni inte skall förledas  att tro att apostolisk succession inte är något annat än ett ap-trist ämne.Däremot får ni gärna anamma prefixet ’ap’, det är ett high-level-prefix.

Nu har min vän, Dagge bemött ap-texten på sin blogg Dagsländor, https://kyrkligsamling.se/2022/07/27/alls-inte-aptrakigt/ Det är en gedigen teologisk välgenomtänkt kommentar som jag först vill tacka för, och sedan ge några kommentarer till. Är ni intresserade av en teologisk genomgång av mitt blogginlägg, så rekommenderar jag blogginlägget varmt.

Det är alltid lika kul att bli delad och kommenterad och ett samtal om teologi piggar ju alltid upp, eller hur?

 

AP-OENIGA

Jag börjar med det vi är oeniga om. Dagge tycker inte att varken texten eller ämnet är ap-tråkigt. Här kommer vi inte längre, mina argument faller tydligen platt till marken. Men, finner någon en smula subjektiv glädje i det trökiga så vem är jag att säga något om det? Objektivt sett är dock hela blogginlägget  ap-ap-trist. Det vet jag är lika sant och visst, som jag vet att alla kretensare är lögnare för det har de själva sagt. (Fiffigt argument, eller hur?)

AP-ENIGA

Vi är också eniga. Och här kommer några synpunkter på det som vi är rörande eniga om. Det handlar om begreppet ap-tråkigt (dvs inte om blogginlägget, utan om begreppet i sig) och dess ställning i kyrko-svenskan. Dagge föreslår att det skall läggas till i kyrkosvenskan. Bra förslag! Dagges argument är att begreppet kan användas som kontrast till begreppet evangeliet, dvs det glada budskapet. För att ett ord skall få teologisk giltighet bör det finnas in Bibeln, eller hur Dagge? Nu gör ju inte ordet ap-tråkigt det (vilket är synd),  så låt mig ge ett förslag i all blygsamhet.

AP-TRÅKIGT OCH BIBELN

I 5 Mosebok finns ett intressant avsnitt som handlar om hur församlingen kan skilja mellan ledare. Vilka vill väl och är sanna och vilka vill ont och är falska? Man kan smyga in begreppet ap-tråkigt på fler ställen i Bibeln, men en bra strategi kan vara att börja i 5 Mosebok. Alla som vill vara bildade brukar ju börja att läsa bibelns första böcker, men brukar stupa kring 5:e Mosebok så här skulle man nå den bereda massan och inte bara kyrkfolket.

Här kan man tänka sig att lägga till begreppet ap-tråkigt till de övriga kriterierna för rätt och fel ledare. Om budskapet ap-tråkigt så är det en falsk profet som talar. Kapitel 18, vers 21 skulle då lyda: ’När profeten har talat i Herrens namn men hans ord inte slår in eller går i uppfyllelse ELLER ÄR AP-TRÅKIGT, då kommer det budskapet inte från Herren.’

Vad skall vi kalla tillägget i Bibeln? Vad sägs om Sandahls& Sultan Sjöqvists AP-BUDSKAP, Bibel 2.0?

AP-TRÅKIGT OCH DEN RENA LUTHERSKA LÄRAN

Ett annat sätt att få legitimitet i kyrkosvenskan för begreppet ap-tråkigt är att det återfinns i läran, i teologin. Också här har jag ett blygsamt förslag som kan smygas in lite försiktigt för att sedan med tiden ökas steg för steg.

Jag tänker på litanian som på ett mycket tydligt sätt definierar det som är ren och skär ondska. Fördelen med litanian är att den inte skräder orden. Budskapet är så att säga inte inlindat, eller grundar sig på en subjektiv känsla av vad ondska är. I litanian är en spade en spade. Det onda som nämns är: ’lögn och vidskepelse, allt ont,  djävulens grymhet och list, pest och hungersnöd, krig och världsbrand, ondskans makt i himlarymder, uppror och splittring, eld och våda, ond bråd död’. I sammanhanget nämns också ’den eviga döden’.

Jag kan inte tänka mig något som står i mer kontrast till evangelium och det glada budskapet än just litanians lista på allt ont. Mitt förslag blir alltså ett litet tillägg i litanian. Texten där församlingen ber Gud om hjälp och skydd mot allt ont skulle då lyda: ’För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt AP-ONT, för djävulens grymhet och list…’ (Den som vill kan slå upp psalmboken 700:1 och läsa hela bönen, som enbart sjungs på långfredagen).

Som goda lutheraner vet vi ju dessutom att litanian är en av de få förböner som behölls i splittringen med katolska kyrkan, så ett litet tillägg ca 500 år efter kan ju knappast skada eller hur Dagge? Vad skall då tilägget heta? Varför inte Sandal & Sultán Sjöqvist AP-LITANIA 2.0?

AP-INTRESSANT

Så till sist: Teologin om apostolisk succession är enbart (så är det!!!) intressant eftersom även de mer sekulariserade prästerna (här syftar jag till ordet sekulariserad i dess dubbla betydelse, både vad prästerna kan om sin egen tro och religion och vad prästen tror på) tycks, trots mycket hög grad av sekularisering, gärna tror på den apostoliska successions kraft i och med klappen på huvudet vid vigningen och inte sälla sig till läran om apostolisk succession i betydelsen av att hålla fast vid tron på den rena lutherska läran.
Dela på