Det är då för märkligt att varken Svenska kyrkan på riksnivå eller Sveriges Kristna Råd (SKR) förmår ta avstånd från Ryskortodoxa kyrkan Moskvapatriarkatet. Kriget rullar på i all sitt elände, men SKR fortsätter stödja Moskvapatriarkatet och upprätthåller enhet och administrativa kanaler till ett land och en regim som alla demokratiska stater isolerar. SKR fortsätter poängtera vikten av kristen enhet. Linjen delas också av Kyrkornas Världsråd (KV) som inför de få kritiska artiklar som förtjänstfullt skrivs av den kristna dagstidningen Dagen samt av journalisten Patrik Oksanen svarar helt frankt att kritiker ’missförstår eller inte förstår frågans komplexitet’. Det torde stå klart för alla att patriarken Kirill stödjer Putins och Rysslands krig i Ukraina. Att uttrycka enhet med en sådan kyrka och kyrkoledare är förödande för alla dem som drabbas at Putins, Kirills och Rysslands krig. Dessutom blir den egna trovärdigheten noll. Vad är det för krafter som är i görningen?

Tänk om Ukrainas ministerie uttrycker samma önskan om bojkott av kyrkornas VR, SKR och alla dess medlemmar som man gjort med Marabou, Mondelez chokladfabrik i Ryssland som indirekt finansierar Putins krig? Kan man uppmana demokratiskt sinnade människor att bojkotta choklad kan man uppmana demokratiskt sinnade människor att bojkotta kyrkor som stödjer Putin.

Heder åt Fosie församling

Fosie församling i Malmö hyrde ut Lockarsps kyrka till en Rysk-ortodox församling. De kollade med Sveriges Kristna Råd huruvida församlingen var kopplad till Moskvapatrairkatet eller ej. SKR svarade att den aktuella församlingen inte är kopplad till Moskvapatriarkatet. Av någon anledning lät församlingen sig inte nöja med SKRs påstående.

Carina Nilsson (S), ordförande i kyrkans fastighetsberedning, anade dock att inte allt stod rätt till. Hon och församlingen drog egna slutsatser av de uttalanden som hyresgästen, den Rysk-ortodoxa församlingen, fällt om Ryssland, kriget och Ukraina. Församlingen i Lunds stift sa helt sonika upp kontraktet, tvärt emot Sveriges Kristna råds rekommendationer.Man körde ut Moskvapatriarkatet ur Lockarps kyrka.

All heder åt Fosie församling, Carina Nilsson (S) och fastighetsberedningen att de inte nöjde sig med SKRs påstående, utan gjorde en egen självständig bedömning. Bra att en församling i Svenska kyrkan nu visar vägen och förhoppningsvis kan andra församlingar ta vid och ställa kritiska frågor till SKR, Svenska kyrkan och Kyrkornas världsråd om den enhet de vill upprätthålla med Moskvapatriarkatet.

Det är fortfarande en gåta hur Svenska kyrkan, frikyrkorna, de ortodoxa kyrkorna och den katolska kyrkan, vilka alla är medlemmar i SK,  kan låta SKRs nuvarande ledning och styrelse hållas.  Att SKR fortfarande inte fattar vems ärende man går är som sagt en gåta, men historien brukar hinna ifatt. Nu har i alla fall en modig församling i Lunds stift tagit första steget. Måtte fler följa efter!

 

Dela på