I min blogg framhåller jag att ortodoxa kyrkan i Ukraina är en vattendelare för kyrkor och samfund.

Å ena sidan de kyrkor med demokratisk reflex, även i tider av kris, de som kritiserar Rysslands krig mot Ukraina, auktoritärt ledarskap och som i praktiken bryter med Rysk-ortodoxa kyrkan, Moskvapatriarkatet.

Å andra sidan de som inte tar avstånd eller de som visserligen kan kritisera invasionen men som samtidigt inte klarar av att ta avstånd från Moskvapatriarkatet i praktiken, de kyrkor som väljer att uttrycka enhet med Moskvapatriarkakatet och tillhandahåller infrastruktur på såväl nationell som internationell nivå.

Alltfler tar avstånd i världen

Nu uppmanar Institut for Religious freedom tillsammans med ännu fler kyrkor att samfunden skall bryta med Moskvapatriarkaktet. I sin artikel listar de övergrepp och mord mot präster och övrig befolkning samt förstörelse av kyrkor och andra kulturbyggnader. Man påtalar det problematiska med att Kirill legitimerar kriget mot Ukraina. Institut for Religious freedom uppmanar dessutom Kyrkornas världsråd att bryta med Moskvapatriarkatet.

https://irf.in.ua/p/85

I Sverige driver den kristna dagstidningen Dagen förtjänstfullt en linje som uppmanar Sveriges Kristna Råd (SKR) att bryta med Moskvapatriarkatet.

https://www.dagen.se/nyheter/2022/03/20/kravet-slang-ut-rysk-ortodoxa-kyrkan-fran-kyrkornas-varldsrad/

Knäpptyst från kyrkor i Sverige

Från de kristna kyrkorna i Sverige är det knäpptyst om SKRs hållning. Deras taffliga teologiska resonemang står i det närmaste oemotsagt. SKR är en organisation de flesta kyrkorna är medlemmar i och som de låter sig företrädas av.

Fortsatt enighet med Moskvapatriarkatet från svenskt håll

I praktiken innebär det att kyrkorna i Sverige fortsatt uttrycker enhet med Moskvapatriarkatet och att de tillhandahåller infrastruktur.

Man måste fråga sig: Vad är 26 samfund rädda för? Vad är de 6,4 miljoner medlemmar rädda för?

Se gärna mina tidigare bloggar där jag för ett mer utförligt resonemang.

https://sultansjoqvist.se/blogg

 

Dela på