Om det kommer en kvinna i alldagliga kläder med en hy som påminner om jorden i marken till dig den 24 juni, så kan det vara Mati Syra Zemlya som hälsar på. Hon är förmodligen den äldsta slaviska guden och hon är en jordgudinna som inte har någon gestalt. Dock tar hon mänsklig form två gånger per år. Dels kring 1 maj, dels på midsommar.

Alla kulturer som har ett utvecklat jordbruk har också jordgudinnor och jordgudar. Mati Syra Zemlya är den bördiga jorden. Hon är full av liv och hjälper jorden så att växterna spirar. Jordgudar och gudinnor anses kunna styra över årstidernas växlingar och påverka skörden. Tillgången på mat är central för oss människor och därför dyrkas dessa gudinnor och gudar extra mycket vid viktiga tillfällen som sådd och skörd, dvs kring den 1 maj och den 24 juni.

När hon kommer för att välsigna oss använder hon inte i drottninglika kläder, utan alldagliga vardagskläder. På dessa dagar får du inte plöja i jorden utan då skall du vörda henne och dyrka henne. I slaviska kulturer hedrar man henne genom att gräva ett hål i marken där man lägger i ett bröd och häller i vin.

Andra gudar och gudinnor tar ofta hjälp av Mati Syra Zemlya, hon står i mycket hög rang. Hennes symboler är jord och olja.

Mati Syra Zemlya är också behjälplig då det är krig. Traditionellt har man plöjt en fåra runt byn eller huset där man bodde i och bett jordgudinnan om beskydd vid ofärd och andra farsoter härjar.

Efter kristnandet så blev jordgudinnan Mati Syra Zemlya mer lik Maria, mamma till Jesus.  I senare folkloristik har de flutit samman.

På ett särskilt sätt står Mati Syra Zemlya för rättvisa. Vid midsommar deltar hon i människors festligheter, men som gudinna. Då gör hon gudinnesaker. Hon lyssnar på människornas bekännelser och tar emot vår ånger. Hon lyssnar på när människor uttalar en ed, och hon bevittnar rättsliga beslut som påverkar framtiden, särskilt beslut som rör det kommande året. Avtal som är ingångna i hennes namn eller med en hand på jorden är mycket starkt bindande. De är i princip oupplösliga. Än idag uttalar människor löften och ingår avtal med att lägga en hand på jorden.

Förr höll byar omröstningar denna dag och man tog upp budgetfrågor och skattefrågor och beslutade i hennes namn vad  man skulle göra nästa år. Idag fattar många människor ekonomiska beslut eller beslut om jobb för att få del av hennes energi. Människor som vill ändra riktning i livet, eller som vill bli mer dedikerade till en uppgift lägger en hand på jorden och säger sin begäran till Mati Syra Zemlya. Gudinnan hör då din bön och ger dig tid och energi så att du kan fullfölja din önskan.

Med önskan om en fin midsommar och en önskan om att du har möjligheten att bli dedikerad till en uppgift det kommande året!.

Dela på