Så fel forskare haft

När dåtidens forskare inte längre kunde blunda för det faktum att bisamhället styrdes av en Drottning, och inte av en Bikung, så valde flera att nedvärdera hennes status och utseende. Hon var, menade man, inte en riktig Drottning utan en enkel äggläggningsmaskin. Ful var hon också, som en alltför lång kvinna i en alltför kort dräkt.

”Bikungen” går i graven

Redan 1586 hade spanjoren Luis Mendez de Torres med egna ögon sett att Drottningen la ägg, det kunde inte vara frågan om en Kung så som den aristoteliska uppfattningen varit. Den engelske prästen och vetenskapsmannen Charles Butler kom 1609 också fram till att det rörde sig om en Drottning och inte en Kung i kupan. Äntligen börjar forskningen stämma med verkligheten!

Men frågan om ”Bikungen” var känslig under hela 1700-talet och mot naturvetenskapen stod prästerna och teologin. Det var obegripligt för dem att förstå att ett kvinnligt bi både kunde lägga en massa ägg dagligen  och sköta hela styret av kupan – samtidig. Att hon inte behövd välja mellan att vara mamma och yrkesarbeta.

Men sanningen var svår att tugga i sig. Prästerna grubblade och grubblade (dåtidens biforskare var framförallt präster), men kunde inte se svaret. En kvinnlig regent? Vad menade Gud? En del teologer tog till sig fakta och förundrades över Guds verk, men inte alla…

De överbevisade tar till  fula knep

Överbevisad? Ja, men inte nedslagen. När striden om Drottningen versus Kungen var förlorad så tog man till andra förslagna knep. Honan, inte Drottningen, fick hon heta ända in på 1800-talet, när de inte gick att bortse från att kupan styrdes av ett kvinnligt överhuvud.

Problemet var att ett bi, ett kvinnligt bi, hade makt över de andra och att hon både var mamma och högsta auktoritet.

Bin, vax och religion

Katolska kyrkan har på ett särskilt sätt uppmärksammat bin och vax. De kvinnliga bina har uppskattats för att de inte ägnat sig åt köttets lustar (tänk Eva) utan åt andliga ting och hårt arbete (tänk: Maria).

Vaxet som bina producerar kallas än idag av vissa för jungfruvax. Eftersom vaxet, precis som Jesus var född av en jungfru, utan något snusk, så passade vaxet från bin finfint att användas till ljus i kyrkan. Vaxet symboliserar Kristi kropp, veken hans själ och lågan hans gudomlighet.

Ljus av bivax är en vacker symbol för att Guds son samtidigt är 100% människa och 100% Gud. I vaxljuset som brinner är inkarnationen synlig för de troende samtidigt som vaxet, veken och lågan visar på en djupare, teologisk sanning om vem Gud är.

Överkurs: Eva Crane – forskare som söker sanningen

Bees and Beekeping (1990) är ett av Eva Cranes storverk. Hon är ursprungligen kvantfysiker och doktor i atomfysik och undervisade i ämnet, men gick över till att studera bin och deras skötsel, apikultur, samt honung och nutrition. På Eva Cranes trust (https://www.evacranetrust.org) kan man läsa hennes artiklar, se bilder men också läsa om henne.

Hon är en förebild på alla sätt och vis för oss efterföljande biskötare som är helsålda på bi och biskötsel, honung och nutrition samt vax och hudvård.

PS Mycket av fakta i denna blogg kommer från Lotte Möllers fina bok ”Bin och människor”. När jag läser Lotte Möllers bok och tittar på alla fina bilder så känner jag att jag förstår lite mer av binas själ.

 

Dela på